Trong nhiệm kỳ hoạt động đầu tiên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh (Liên hiệp Tây Ninh) đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân, đặc biệt đã vận động được 105 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể hiện được vai trò cơ quan chuyên trách, nòng cốt về đối ngoại nhân dân tại tỉnh.
Lãnh đạo VUFO làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam Lãnh đạo VUFO làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam
Liên hiệp Vĩnh Phúc phát động cuộc thi tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia Liên hiệp Vĩnh Phúc phát động cuộc thi tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia

Ngày 18/8/2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh (Liên hiệp Tây Ninh) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại diện 8 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố trong cụm hoạt động số 4 và đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tây Ninh.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2017-2022, Liên hiệp Tây Ninh đã chủ động phối hợp cùng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị trong tỉnh và các địa phương thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện “bình thường mới”. Liên hiệp đã phối hợp với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia triển khai nhiều hoạt động từ thiện như cấp phát thuốc, tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại nước bạn; quan tâm nắm bắt tình hình sinh hoạt, đời sống của kiều bào ở nước ngoài và kêu gọi vận động hướng về quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Tặng quà, trao xe lăn cho kiều bào sống ở các xã, huyện giáp biên giới thuộc Vương quốc Campuchia.

Trong hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Liên hiệp Tây Ninh đã phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, các cơ quan đơn vị, liên quan thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước thông qua các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị. Lồng ghép tuyên truyền trong các sự kiện quan trọng đến nhiều đối tượng khác nhau. Liên hiệp còn xây dựng website và thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền về hoạt động đối ngoại; phối hợp với Tổng lãnh sự một số nước kỷ niệm ngày quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Liên hiệp Tây Ninh đã phối hợp với các cơ quan trong tỉnh vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ các chương trình, dự án nhân đạo và phát triển trên địa bàn tỉnh với giá trị giải ngân 105 tỷ đồng, trung bình mỗi năm vận động thu hút 20 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp Tây Ninh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vài trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới…; quán triệt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác nước ngoài, khuyến khích, động viên sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm nâng cao nhận thức quan hệ quốc tế và vận động hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần có hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.

Ngay nhiệm kỳ đầu vận động được 105 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh ghi nhận, đánh giá cao kết quả Liên hiệp Tây Ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy là nhiệm kỳ đầu tiên, song Liên hiệp Tây Ninh đã nỗ lực và đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể hiện được vai trò cơ quan chuyên trách, nòng cốt về đối ngoại nhân dân tại tỉnh. Ông Nguyễn Văn Doanh tin tưởng với sự quan tâm của lãnh đạo và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong tỉnh, Liên hiệp Tây Ninh sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Doan đề nghị Liên hiệp Tây Ninh tập trung đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, đổi mới tư duy về huy động nguồn lực, phương thức triển khai hoạt động; chủ động, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện thành công chủ trương đối ngoại Đại hội XIII, Chỉ thị 12, Chỉ thị 38 của Ban Bí thư; tiếp tục thực hiện phương châm: “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” nâng cao hiệu quả, thiết thực trong triển khai hoạt động; tăng cường mở rộng quan hệ, chú trọng quan hệ với các nước láng giềng bạn bè truyền thống, đặc biệt là với Campuchia; tích cực chủ động, đổi mới công tác vận động phi chính phủ nước ngoài, công tác thông tin đối ngoại và tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài để phát huy được sức mạnh của 13.000 người con Tây Ninh ở nước ngoài.

Đại hội đã bầu 21 ủy viên Ban chấp hành, 3 thành viên Ủy ban kiểm tra, 5 thành viên Ban Thường vụ. Ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh đề nghị Liên hiệp Tây Ninh vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuyên truyền giúp nhân dân và các tổ chức quốc tế hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn về đất nước, con người Việt Nam, để nhận được sự đồng tình, đoàn kết ủng hộ, góp phần đấu tranh có hiệu quả chống lại các luận điệu xuyên tạc, sai trái.

Củng cố, xây dựng tổ chức Liên hiệp tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại nhân dân, củng cố vận động thành lập mới các tổ chức hữu nghị thành viên nhằm đáp ứng yêu cầu đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Thường xuyên phối hợp làm tốt công tác vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo hướng chủ động, có lợi, nâng cao hiệu quả và sử dụng nguồn viện trợ đúng mục tiêu và bảo đảm lợi ích chung; đồng thời quan tâm phối hợp, theo dõi, quản lý tốt các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Liên hiệp Cà Mau góp sức tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Liên hiệp Cà Mau góp sức tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Liên hiệp Đồng Nai triển khai các chỉ thị của Đảng về đối ngoại nhân dân Liên hiệp Đồng Nai triển khai các chỉ thị của Đảng về đối ngoại nhân dân
In bài viết

Truyền hình