Ngày 14/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai (Liên hiệp Đồng Nai) phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai triển khai 23 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai triển khai 23 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Các Hội hữu nghị tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị trong năm 2022 Các Hội hữu nghị tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị trong năm 2022
Liên hiệp Đồng Nai triển khai các chỉ thị của Đảng về đối ngoại nhân dân
Hội nghị góp phần tạo thống nhất trong nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng đối với công tác đối ngoại nhân dân. Ảnh: Lương Xuân Tuyến

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai (số 90 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai) đến 11 điểm cầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Gần 900 đại biểu đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thành ủy; đội ngũ báo cáo viên các cấp dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Phạm Tấn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai thông tin những nội dung cơ bản của Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư và Thông tri số 01-TT/TU ngày 14/4/2022 của Tỉnh ủy Đồng Nai về triển khai Chỉ thị 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đây là Chỉ thị đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII cũng là Chỉ thị được đúc kết từ những kết quả thực hiện Chỉ thị số 04 cách đây mười năm.

Ở Chỉ thị này, Ban Bí thư đã đề ra tám nhiệm vụ trọng tâm, trong đó khẳng định công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân là góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu cũng được nghe ông Vũ Xuân Hồng, chuyên gia cao cấp, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chia sẻ về vai trò của công tác đối ngoại nhân dân qua các thời kỳ.

Hội nghị góp phần tạo thống nhất trong nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng đối với công tác đối ngoại nhân dân.

Sau Hội nghị, các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên sẽ tăng cường tuyên truyền về vai trò, vị trí của công tác đối ngoại nhân dân theo tinh thần Thông tri số 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư, cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân; giữa các cấp, các ngành với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và Liên hiệp Đồng Nai; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã đề ra.

Đồng Nai tăng cường hợp tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài Đồng Nai tăng cường hợp tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Liên hiệp hữu nghị tỉnh Đồng Nai vận động gần 17 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 Liên hiệp hữu nghị tỉnh Đồng Nai vận động gần 17 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

In bài viết

Truyền hình