Sáng 8/5, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”.
moi can bo dang vien phai luon phat huy trong tam kham loi can dan cua nguoi Tài ngoại giao lay động lòng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh
moi can bo dang vien phai luon phat huy trong tam kham loi can dan cua nguoi Con đường tại Kolkata, Ấn Độ được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Không ngừng phát triển sự nghiệp cách mạng của Người

Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (thành phố Hà Nội) đến 68 điểm cầu tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội thảo. Dự tại điểm cầu trung tâm tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương.

moi can bo dang vien phai luon phat huy trong tam kham loi can dan cua nguoi
Toàn cảnh hội thảo điểm cầu trung tâm tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, trong không khí hào hùng và xúc động của những ngày tháng 5 lịch sử, kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 66 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” được tổ chức nhằm thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác.

“Với tất cả lòng thành kính, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới", đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh

moi can bo dang vien phai luon phat huy trong tam kham loi can dan cua nguoi
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học.

Người là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa, đẹp đẽ nhất của văn hóa dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại; giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, rạng ngời cốt cách của một bậc vĩ nhân. Người là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người là cội nguồn, gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ 3 nhóm vấn đề. Trong đó, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu làm sâu sắc hơn những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và của nhân loại; làm rõ hơn, sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục khẳng định và làm nổi bật nhân cách cao quý, tấm gương đạo đức, phong cách của Người, qua đó làm rõ hơn, lan tỏa hơn tầm vóc, hình ảnh của một lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; khẳng định những giá trị to lớn, trường tồn về di sản mà Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta - đó là thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, làm rõ hơn sự vận động sáng tạo, bổ sung phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Cùng với đó là phân tích, làm rõ bối cảnh mới, yêu cầu mới trong phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, từ đó nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng, phương hướng kế thừa, phát huy di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân về lý tưởng, mục tiêu cao cả của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Theo Thường trực Ban Bí thư, để hoàn thành trọng trách, sứ mệnh lịch sử to lớn mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn phát huy trong tâm khảm lời căn dặn của Người: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; thường xuyên tự phê bình và phê bình; đề cao dân chủ rộng rãi, đồng thời đề cao và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, với tình yêu thương đồng chí, lấy đó làm chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng, nhất là trong việc vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh và quyền làm chủ của nhân dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho con đường Cách mạng Việt Nam

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã nhấn mạnh thêm một số nội dung về mối quan hệ giữa giai cấp cách mạng vô sản và cách mạng thuộc địa, giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, về quy luật ra đời và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản xây dựng một chính Đảng Mác xít ở một nước thuộc địa và phong kiến, việc tập hợp và xây dựng lực lượng trong cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết tạo thành sức mạnh thời đại; Xây dựng XHCN trong điều kiện một đất nước nông nghiệp có điểm xuất phát thấp không đi qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa; Xây dựng lý luận, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh; Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, gắn liền với nền dân chủ XHCN..

moi can bo dang vien phai luon phat huy trong tam kham loi can dan cua nguoi
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phát biểu đề dẫn tại hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho con đường Cách mạng Việt Nam vượt qua phong ba bão táp để đi đến những bến bờ thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mang tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, với quyết tâm thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Cả dân tộc Việt Nam chiến đấu làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ lên vành hoa đỏ, lên trang sử vàng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mang ý chí sắt thép nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân ý ấy không bao giờ thay đổi. Toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đã chung sức đồng lòng, xây dựng 2 nhiệm vụ chiến lược, xây dựng CHXH ở miền Bắc và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, viết lên một bản hùng ca về tình ruột thịt Bắc Nam và khát vọng mãnh liệt về một dân tộc ưa chuộng hoà bình, không bao giờ chịu khuất phục trước mọi kẻ thù. Trong mưa bom bão đạn, vượt qua mọi gian khổ khó khăn, nhân dân miền Bắc vừa xây dựng thành công CNXH, vừa làm tròn nghĩa vụ chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam để toàn quân, toàn dân ta “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”, lập nên những chiến công chói lọi và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất hoàn toàn miền Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập thống nhất, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho rằng học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ta nhất định phải lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Kế tục và trung thành và xuất sắc sự nghiệp của Người trong công cuộc đổi mới hiện nay, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, nhân dân ta có đời sống ngày càng ấm no hạnh phúc, Đảng ta ngày càng trưởng thành vững mạnh. Thắng lợi đó là kết quả của sự kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội, kiện định đường lối đổi mới sáng tạo của Đảng để xây dựng và bảo về Tổ quốc XHCN. Thắng lợi đó mang đến cho chúng ta niềm phấn khởi, tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, nhân tố quyết định đến thành tự mà đất nước ta, nhân dân ta đạt được trên mỗi chặng đường cách mạng.

Tự hào với những thành tự đạt được, chúng ta phải suy nghĩa sâu sắc hơn về trọng trách to lớn của mình, yêu cầu nhiệm vụ mới công cuộc đổi mới đất nước càng đi vào chiều sâu, càng khó khăn phức tạp. Tình hình thế giới khu vực diễn biến nhanh, phức tạp khó dự đoán, các thế lực thù địch không ngừng tuyên truyền kích động xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Những thứ giặc nội xâm, suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống, tham nhũng, quan liêu, tự diễn biến tự chuyển hoá của một bộ phận cán bộ đảng viên đang làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng. Từ thực tiễn cách mạng nước ta trong 90 năm qua, từ những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta kể từ khi có Đảng và được Đảng lãnh đạo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là chỉ dẫn quý báu cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung lớn quan trọng trong công tác xây dựng chính đốn đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, nhất là nhiệm kỳ Đại hội 12; Xây dựng Đảng về đạo đức trở thành phương châm quan trọng để ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm, tự diễn biến, tự chuyển hoá, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Điều này đã được Đảng ta thực hiện quyết liệt, được nhân dân tin tưởng, đồng tình và ủng hộ nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13, được tiến hành vào thời điểm đất nước trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH. Trong đó, là năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011; 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Đại hội lần thứ 13 của Đảng là dấu mốc quan trọng có ý nghĩa định hướng tương lai, mang ý nghĩa khát vọng, tầm nhìn, đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN vào giữa thế kỷ.

Trước vận hội mới, cơ hội mới của đất nước và dân tộc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng cho rằng cần nắm được sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc vận dụng phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” về phong cách học tập tinh thần xử lý mọi việc, quán triệt sâu sắc chân lý phổ biến của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, bám sát, kế thừa và phát triển, kiên định và đổi mới, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, không ngừng hoàn thiện đường lối đổi mới, phù hợp với xu thế của thời đại.

Mỗi cán bộ Đảng viên cần thấm nhuần lời căn dặn của Người về “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước. Về yêu cầu nâng cao đạo đức Cách mạng, trách nhiệm tự rèn luyện tu dưỡng bản thân, nêu gương sáng với quần chúng nhân dân; Về xây dựng Đảng cầm quyền liêm chính, trong sạch, vững mạnh, trí tuệ và bản lĩnh ngang tầm nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó; Về bài học lấy dân là gốc, nhân dân là trung tâm, chủ thể trong công cuộc đổi mới, mang theo giá trị văn hoá, sức mạnh của con người Việt Nam, kết hợp với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc...

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Khoan - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tham luận với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại"; Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thế - Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng báo cáo tham luận với chủ đề "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay". Hội thảo cũng đã nghe đại diện Tỉnh ủy Cao Bằng trình bày nội dung "Mặt trận Việt Minh và bài học về phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong tình hình hiện nay; nghe Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày bài tham luận với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Giá trị và ý nghĩa"; Thành ủy Hà Nội tham luận với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.
moi can bo dang vien phai luon phat huy trong tam kham loi can dan cua nguoi Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài để gắn kết Việt Nam với thế giới

Sự kiện tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài góp phần phát triển và làm sâu sắc thêm quan hệ của Việt ...

moi can bo dang vien phai luon phat huy trong tam kham loi can dan cua nguoi Pierre Flamen - một cựu binh người Pháp giữ gìn chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 70 năm

Vừa qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật trong đó có bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí ...

moi can bo dang vien phai luon phat huy trong tam kham loi can dan cua nguoi Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Thái Lan đón hơn 20.000 lượt khách thăm quan mỗi năm

Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng tại hai tỉnh Udonthani và Nakhon Phanom. Mỗi năm nơi đây đón khoảng 20.000 khách ...

In bài viết

Truyền hình