Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp trù bị trực tuyến và họp quan chức cấp cao (SOM) của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21).
Hiện thực hoá nền công vụ được các nước thành viên ASEAN đặc biệt quan tâm
Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Bộ Nội vụ Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Hợp tác ASEAN về ACCSM 21 với nhiệm kỳ 02 năm. Sau khi nhận vai trò Chủ tịch ACCSM từ Thái Lan, Bộ Nội vụ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký ASEAN, các cơ quan công vụ các nước thành viên ASEAN để xây dựng chương trình làm việc, cập nhật các hoạt động động/dự án trong khuôn khổ Kế hoạch làm việc ACCSM giai đoạn 2021-2025.

Bộ Nội vụ Việt Nam cũng đã tham gia phối hợp với các kênh Hợp tác ASEAN khác của Việt Nam như Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (chủ trì Cộng đồng Văn hóa xã hội trong nước – ASCC) và Bộ Ngoại giao để đảm bảo có sự phối hợp hiệu quả giữa các kênh chuyên ngành của ASEAN trong nước; đồng thời, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chúc mừng Thái Lan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Chủ tịch ACCSM 20 với nhiều kết quả được ghi nhận.

Với chủ đề “Hiện đại hóa nền công vụ hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng hy vọng Việt Nam sẽ chủ trì một nhiệm kỳ Chủ tịch ACCSM hiệu quả, đem lại kết quả thực chất.

Tại cuộc họp trù bị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nội vụ Việt Nam) Chu Tuấn Tú đã báo cáo tóm tắt các hoạt động dự kiến và các kết quả kỳ vọng đạt được trong suốt nhiệm kỳ Chủ tịch 02 năm ACCSM21; báo cáo tóm tắt tiến trình đề xuất xây dựng Tuyên bố ASEAN về thúc đẩy sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới và lộ trình thời gian dự kiến để Người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN thông qua.

Cũng tại cuộc họp, ban Thư ký ASEAN báo cáo một số nội dung: về các sáng kiến trong Kế hoạch làm việc ACCSM 2021 – 2025; dự thảo Khuôn khổ đối tác chiến lược ACCSM để các nước ASEAN xem xét.

Tại cuộc họp lần này, Hội nghị SOM của Hợp tác ASEAN về ACCSM 21 đã diễn ra với những nội dung chính sau: báo cáo các quyết định của các cuộc họp ASEAN khác kể từ Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN lần thứ 20 vào tháng 11/2020; báo cáo các kết quả chính của cuộc họp trù bị ACCSM 21; cập nhật tình hình thực hiện trung tâm nguồn ASEAN; cập nhật về mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN; chia sẻ thông tin về các biện pháp để hỗ trợ phản ứng hoặc sự thích ứng của nền công vụ đối với tình hình bình thường mới do COVID-19.

Hiện thực hoá nền công vụ được các nước thành viên ASEAN đặc biệt quan tâm
Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nội vụ Việt Nam) Chu Tuấn Tú báo cáo lộ trình Chủ tịch ACCSM 21 của Việt Nam (2021 – 2022), theo đó, nhiệm kỳ Chủ tịch ACCSM lần thứ 21 của Việt Nam có chủ đề “Hiện đại hóa nền công vụ hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Lý do Việt Nam chọn chủ đề này:

Một là, hiện đại hóa nền công vụ là lĩnh vực ưu tiên thứ 5 của Kế hoạch làm việc ACCSM 2021 – 2025 là “Hiện đại hóa và cải cách nền công vụ”;

Hai là, ASEAN đang hướng tới việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN như đã đề ra tại Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025;

Ba là, tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang có nhiều thay đổi, cần thiết phải có sự gắn kết và chủ động thích ứng của nền công vụ các nước thành viên.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nội vụ Việt Nam) Chu Tuấn Tú hy vọng, với sự phối hợp và hợp tác của Ban Thư ký ASEAN và tất cả các nước thành viên ASEAN, Bộ Nội vụ Việt Nam sẽ thực hiện tốt, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ACCSM 21.

Việt Nam cùng các nước ASEAN giữ vững đoàn kết, ứng phó hiệu quả các thách thức Việt Nam cùng các nước ASEAN giữ vững đoàn kết, ứng phó hiệu quả các thách thức
Tại các hội nghị, Lãnh đạo ASEAN và các nước Đối tác đã thảo luận sôi nổi, sâu rộng nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, các nhà Lãnh đạo nhất trí cao về các biện pháp tăng cường hợp tác ứng phó dịch COVID-19, nhất là nâng cao năng lực y tế, tự chủ về vaccine và sớm phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, khôi phục đi lại giữa các nước trong điều kiện bình thường mới.
Chủ đề ASEAN 2022: ''ASEAN hành động cùng ứng phó các thách thức'' Chủ đề ASEAN 2022: ''ASEAN hành động cùng ứng phó các thách thức''
Chiều 28/10, Brunei Darussalam đã chuyển giao chức Chủ tịch ASEAN cho Vương Quốc Campuchia đảm nhiệm trong năm 2022.
Việt Nam, các nước ASEAN được ưu tiên khi Lào mở cửa cho du khách quốc tế Việt Nam, các nước ASEAN được ưu tiên khi Lào mở cửa cho du khách quốc tế
Du khách đến từ các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN khác, sẽ được xem xét đầu tiên, sau đó là những người đến từ các quốc gia có nguy cơ thấp khác.
In bài viết

Truyền hình