UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh qua facebook, youtube, google nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách Nhà nước.
Sắp diễn ra Lễ hội quà tặng Du lịch 2022 tại Hà Nội Sắp diễn ra Lễ hội quà tặng Du lịch 2022 tại Hà Nội
Hơn 10.000 “chiến binh” kinh doanh “cháy hết mình” tại lễ ra quân The Beverly Solari Hơn 10.000 “chiến binh” kinh doanh “cháy hết mình” tại lễ ra quân The Beverly Solari

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách mới tới các hộ, cá nhân kinh doanh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền đảm bảo người nộp thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt các chính sách mới.

Ngoài ra, Hà Nội tập trung nguồn lực, triển khai có hiệu quả các chính sách mới đến từng hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; thường xuyên rà soát địa bản và đối chiếu dữ liệu, thông tin quản lý giữa các đơn vị để thực hiện quản lý đúng đối tượng, đúng quy định, gắn với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh facebook, youtube, google gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã. Ảnh: Internet
UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh facebook, youtube, google gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã. Ảnh: Internet

Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai áp dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền (thiết bị thanh toán) có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Từ đó, tiếp tục phối hợp rà soát, nắm bắt, hướng dẫn và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số (google, facebook, youtube ...); triển khai áp dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền (thiết bị thanh toán) có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thuế Hà Nội và các đơn vị liên quan triển khai đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân cấp độ 4 theo Kế hoạch số 54/KH UBND ngày 17/2/2022 của UBND TP Hà Nội.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, các trang mạng xã hội để rà soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn theo đề nghị của Cục Thuế thành phố Hà Nội. Cục thuế là đầu mối tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để báo cáo UBND TP xem xét chỉ đạo.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao cho ngân hàng Nhà nước - chi nhánh thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn cung cấp thông tin với Cục Thuế thành phố Hà Nội liên quan đến giao dịch ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử theo quy định.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã được giao nhiệm vụ chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp với cơ quan thuế tuyên truyền triển khai các chính sách thuế áp dụng với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt các chính sách thuế mới triển khai trong năm 2022.

Kết nối kinh doanh, thương mại, đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Italia Kết nối kinh doanh, thương mại, đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Italia
Hà Nội - Phnom Penh tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Hà Nội - Phnom Penh tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác
In bài viết

Truyền hình