Trang chủ Hữu nghị
15:59 | 30/05/2023 GMT+7

Đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

aa
Giai đoạn 2018-2023, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang đã có những liên kết, hợp tác trong công tác đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, thiết thực...
Đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Ngày 28/12, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho biết: chủ đề đối ngoại nhân dân của VUFO trong năm 2023 là "Đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội"...
Tập huấn kiến thức cho các cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân Thủ Đô Tập huấn kiến thức cho các cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân Thủ Đô
Chiều 29/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội (HAUFO) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lễ tân đối ngoại và phi chính phủ trong tình hình mới năm 2023 cho 100 cán bộ của một số sở, ban, ngành, đoàn thể, đại diện các Hội hữu nghị và tổ chức thành viên HAUFO.

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang và Thành phố Hồ Chí Minh ký kết Quy chế phối hợp hoạt động công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2023-2028.

Hiệu quả từ liên kết

Thời gian qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nhiệt huyết, kinh nghiệm của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và sự nỗ lực của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang; nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, nhất là hoạt động hòa bình đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân của Liên hiệp ngày càng đi vào chiều sâu thực chất có nhiều chủ động sáng tạo và cách làm đa dạng phong phú; mở rộng mối quan hệ với các Tổng Lãnh sự quán và bạn bè quốc tế, các đối tác nước ngoài; góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Từ năm 2017 đến 2022, Liên hiệp hai địa phương hết sức quan tâm đến công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Liên hiệp Thành phố Hồ Chí Minh vận động được các chương trình, dự án, với tổng giá trị cam kết tài trợ hơn 269,42 triệu USD; Liên hiệp Hậu Giang vận động được 86 chương trình, dự án, với tổng giá trị cam kết tài trợ trên 93,7 tỉ đồng. Với kết quả trên đã góp phần vào các mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới về giáo dục, y tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn, môi trường và biến đổi khí hậu, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững của hai địa phương.

Hàng năm, Liên hiệp Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cung cấp thông tin, giới thiệu và tạo điều kiện cho Liên hiệp Hậu Giang tiếp cận các tổ chức PCPNN có tiềm năng đến tìm hiểu nhu cầu thực tế trong công tác xúc tiến vận động viện trợ trên địa bàn tỉnh.

Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Liên hiệp hữu nghị hai địa phương được thường xuyên, thông qua các hoạt động chào xã giao, giao lưu hữu nghị, tổ chức họp mặt, gặp gỡ các tổ chức PCPNN, các hội thảo, tập huấn và kết nối thông tin với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam. Tranh thủ các kênh thông tin này, Liên hiệp hai địa phương đã giới thiệu về hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam; đồng thời, giới thiệu quảng bá về những lợi thế, tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hậu Giang với bạn bè quốc tế.

Xây dựng và phát huy tốt trang website cơ quan được bạn đọc thường xuyên quan tâm truy cập; đặc biệt đến nay, Liên hiệp hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phát hành đặc san “Nhịp cầu hữu nghị” 4 kỳ/năm và Liên hiệp hữu nghị Hậu Giang phát hành bản tin “Hữu nghị Hậu Giang” 2 kỳ/năm bằng 2 thứ tiếng (Việt - Anh)...

Nâng tầm liên kết

Quy chế phối hợp hoạt động công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2023-2028 nêu rõ việc đề cao các hoạt động phối hợp tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và giao lưu nhân dân; trao đổi thông tin công tác và nghiệp vụ về những vấn đề, hoạt động cần tuyên truyền, vận động; chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác về đối ngoại nhân dân, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, xây dựng bộ máy tổ chức, đào tạo cán bộ và cơ chế chính sách; phối hợp trao đổi về công tác tổ chức, phát triển các Hội hữu nghị song phương, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, cung cấp thông tin cho cán bộ, hội viên về tình hình quốc tế và các vấn đề có liên quan, nhằm thực hiện tổ công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang, chia sẻ: Theo Quy chế phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2023-2028 được ký kết, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ phối hợp tốt hơn với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh; để tham mưu cho Tỉnh ủy - UBND tỉnh công tác tham mưu, nghiên cứu về đối ngoại nhân dân; triển khai hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa người dân trên địa bàn với nhân dân các nước nhằm xây dựng và phát triển các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; vận động, tranh thủ các nguồn lực quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng và nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Ông Đỗ Việt Hà, Ủy viên Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: Với vai trò của mình sẽ tích cực trao đổi, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Hậu Giang. Mong muốn hai đơn vị sẽ có nhiều hoạt động gắn kết hơn trong thời gian tới nhằm phát huy vai trò nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động; phối hợp triển khai, xúc tiến cũng như chia sẻ kinh nghiệm về vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài với mục tiêu phát triển bền vững, ổn định và phối hợp thực hiện tốt các sự kiện chính trị đối ngoại do hai địa phương tổ chức.

Ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, nhấn mạnh: Theo Quy chế phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2023-2028 đã ký kết, đề nghị Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị hai địa phương cần phối hợp tham mưu tốt hơn cho lãnh đạo các nội dung như công tác tham mưu, nghiên cứu về công tác đối ngoại nhân dân; triển khai hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa người dân trên địa bàn với nhân dân các nước nhằm xây dựng và phát triển các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; vận động, tranh thủ các nguồn lực quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, xây dựng và nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Ông Trần Văn Chính kỳ vọng và mong muốn Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị hai địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ và thường xuyên hơn để tham mưu tốt cho lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố và tỉnh Hậu Giang đề ra các giải pháp tích cực đưa công tác đối ngoại nhân dân của hai địa phương đạt hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nepal Cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nepal
Từ ngày 3-9/5, đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal do Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, Tiến sỹ Bùi Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội làm phó trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Nepal theo lời mời của Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal (NPSC). Chuyến đi góp phần tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
Đối ngoại nhân dân là gốc rễ vững bền trong quan hệ Việt Nam - Đức Đối ngoại nhân dân là gốc rễ vững bền trong quan hệ Việt Nam - Đức
Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đức (Hội) Nguyễn Chí Dũng tại chương trình Giao lưu hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 38 năm thành lập Hội (23/5/1985 - 23/5/2023) tối 16/5 tại Hà Nội.
Theo Báo Hậu Giang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Phở và ẩm thực của Việt Nam chinh phục người dân Nam Phi

Phở và ẩm thực của Việt Nam chinh phục người dân Nam Phi

Nhiều người dân Nam Phi, thành viên ngoại giao đoàn các nước cũng như người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nam Phi đã thưởng thức và tìm hiểu về phở, ẩm thực của Việt Nam.
“Tiếng gọi của dân cày” - lời giới thiệu về dân tộc Armenia hiền hòa, yêu lao động và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc

“Tiếng gọi của dân cày” - lời giới thiệu về dân tộc Armenia hiền hòa, yêu lao động và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc

Ngày 9/12 tại Hà Nội, đã diễn ra buổi giới thiệu tiểu thuyết sử thi “Tiếng gọi của dân cày” của tác giả người Armenia Khachik Dashtents (1910-1974). Đây là tiểu thuyết Armenia đầu tiên được chuyển ngữ sang tiếng Việt. Cuốn sách giúp độc giả hiểu thêm về dân tộc Armenia hiền hòa, yêu lao động và sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc.
Việt Nam - Liên bang Nga hợp tác liên trường trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin

Việt Nam - Liên bang Nga hợp tác liên trường trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin

Đây là thông tin được ông Lê Chí Lợi, Chuyên viên cao cấp Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết tại buổi họp báo “Triển vọng hợp tác liên trường” ngày 8/12 tại Hà Nội. Sự kiện do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga.
Thúc đẩy sự quan tâm của giới trẻ Việt Nam đối với ngôn ngữ và văn hóa Nga

Thúc đẩy sự quan tâm của giới trẻ Việt Nam đối với ngôn ngữ và văn hóa Nga

Các “Đại sứ tiếng Nga trên Thế giới” đã có sáu tuần ở Việt Nam để tổ chức các lớp học tương tác cho học sinh và sinh viên ở các tỉnh thành. Hoạt động nhằm thúc đẩy sự quan tâm của giới trẻ Việt Nam đối với ngôn ngữ và văn hóa Nga cũng như tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đọc nhiều

Lộ trình, lịch trình xe buýt Quảng Nam mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Lộ trình, lịch trình xe buýt Quảng Nam mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Danh sách, lộ trình, lịch trình xe buýt Quảng Nam mới nhất, chi tiết nhất năm 2024 được cập nhật trên Thời Đại.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (11-17/12/2023): Tuần mới khởi sắc, tiền bạc nhân đôi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (11-17/12/2023): Tuần mới khởi sắc, tiền bạc nhân đôi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (11-17/12/2023) khá suôn sẻ với cả 12 con giáp, từ tình duyên đến công danh đa phần đều thuận lợi
Con số may mắn hôm nay 10/12/2023 12 con giáp: Mão Mùi có lập nên kỳ tích?

Con số may mắn hôm nay 10/12/2023 12 con giáp: Mão Mùi có lập nên kỳ tích?

Con số may mắn hôm nay 10/12/2023 12 con giáp sẽ bao gồm những số nào? Mão Mùi liệu có làm nên kỳ tích từ những con số may mắn này?
Kết nối cơ hội hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Brazil

Kết nối cơ hội hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Brazil

Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam – Brazil kết nối, hợp tác kinh doanh, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước… là những nội dung được ...
Côn Đảo khẳng định quyết tâm giảm rác thải nhựa

Côn Đảo khẳng định quyết tâm giảm rác thải nhựa

Ngày 9/12, UBND huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) cùng đại diện các hãng hàng không, cảng hàng không, hãng tàu khách, cảng tàu khách, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch
Khai mạc Chợ phiên dược liệu - gia súc và các sản phẩm OCOP biên giới

Khai mạc Chợ phiên dược liệu - gia súc và các sản phẩm OCOP biên giới

Tối 8/12, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) khai mạc Chợ phiên dược liệu - gia súc và các sản phẩm OCOP biên giới năm 2023.
Những chuyến tàu thắm tình hữu nghị vì hòa bình, ổn định trên biển

Những chuyến tàu thắm tình hữu nghị vì hòa bình, ổn định trên biển

Với mục tiêu tối thượng là bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, hòa bình, ổn định trên biển, những năm qua, Hải quân nhân dân Việt Nam không ngừng đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, trong đó, việc cử những con tàu vượt biển đến thăm hữu nghị các nước, không những tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ chuyên môn, học tập, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
lan toa tinh yeu am nhac dan toc viet nam nhat ban
den hue tham lang nghe hoa giay thanh tien
gin giu nghe lam non la cua nguoi tay bac ha
nguoi dep belarus me man goi ga mang cut cua viet nam
da nang lop hoc tieng viet danh cho cac sinh vien lao thai lan tai chua tam bao
vua dau bep my christine ha huong dan tre khiem thi lam banh trung thu
Xin chờ trong giây lát...
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - trả lời báo chí liên quan tới Luật Nhà ở sửa đổi.
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - đánh giá về vai trò của báo chí trong Đại hội Công đoàn lần thứ XIII
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - nói về đề xuất tăng ngày nghỉ dịp Quốc Khánh
Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khoá 13 ra mắt Đại hội
Công đoàn kiến nghị giảm giờ làm việc bình thường xuống dưới 48 giờ/tuần
Ông Trâu Chấn - Thư ký, Ban Thư ký Tổng Công hội Trung Quốc - trả lời phỏng vấn tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Những kỳ vọng và kiến nghị của đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp đoàn đại biểu của Tổng Công hội Trung Quốc.
Đại biểu đóng góp ý kiến tại Trung tâm thảo luận số 04, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Cộng đồng người Việt được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe tại Israel
Trẻ em Việt Nam với Internet
Lễ giỗ bà Phi Yến
Khai mạc diễn đàn “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”
Đội huỷ nổ bom mìn lưu động NPA/RENEW phá huỷ đạn pháo trả lại màu xanh cho đất
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức thông tin về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất có được cấp lại không? Trình tự việc cấp lại được thực hiện như thế nào?
VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023

VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023

Ngày 27/9, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực VUFO.
Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Từ năm 2024, sân bay Changi của Singapore sẽ triển khai thủ tục nhập cảnh tự động, cho phép hành khách rời khỏi thành phố mà không cần hộ chiếu, chỉ sử dụng dữ liệu sinh trắc học.
Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Thông tin từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông, Vietnam Post sẽ chính thức phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023)” từ ngày 27/01/2023 đến ngày 31/12/2024.
Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Chiều 11/01/2023, tại Quảng trường 2/4, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức Lễ Khởi động Dự án “Người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh” với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh.
Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết

Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết

Trước động thái nới lỏng biện pháp phòng chống Covid của cơ quan chức năng Trung Quốc, UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng phương án đón công dân về quê ăn Tết và du khách.
Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Việt Nam bản lĩnh và hòa hiếu

Việt Nam bản lĩnh và hòa hiếu

Phiên bản di động