Điểm sàn Đại học Mở TP.HCM năm 2020: Đã có điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào Đại học Mở TP.HCM năm 2020 cho tất cả các ngành.
Điểm sàn Đại học Nguyễn Trãi năm 2020 Điểm sàn Đại học Nguyễn Trãi năm 2020
Điểm sàn Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2020 Điểm sàn Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2020
diem san dai hoc mo tphcm nam 2020 xet tuyen
Điểm sàn Đại học Mở TP.HCM năm 2020 xét tuyển vừa chính thức được công bố. Ảnh minh họa

Điểm sàn Đại học Mở TP.HCM năm 2020 xét tuyển cụ thể như sau:

I./ Các ngành tuyển sinh Đại trà:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

19.0

2

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

18.0

3

7220209

Ngôn ngữ Nhật

19.0

4

7310101

Kinh tế

18.0

5

7310301

Xã hội học

16.0

6

7310620

Đông Nam Á học

16.0

7

7340101

Quản trị kinh doanh

18.0

8

7340115

Marketing

18.0

9

7340120

Kinh doanh quốc tế

18.0

10

7340201

Tài chính - Ngân hàng

18.0

11

7340301

Kế toán

18.0

12

7340302

Kiểm toán

18.0

13

7340404

Quản trị nhân lực

18.0

14

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

17.0

15

7380101

Luật (1)

17.0

16

7380107

Luật kinh tế (1)

17.0

17

7420201

Công nghệ sinh học

16.0

18

7480101

Khoa học máy tính

18.0

19

7480201

Công nghệ thông tin

18.0

20

7510102

CNKT công trình xây dựng

16.0

21

7580302

Quản lý xây dựng

16.0

22

7760101

Công tác xã hội

16.0

23

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

18.0

24

7810101

Du lịch

18.0

II./ Các ngành tuyển sinh Chất lượng cao:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển

1

7220201C

Ngôn ngữ Anh CLC

17.0

2

7340101C

Quản trị kinh doanh CLC

17.0

3

7340201C

Tài chính - Ngân hàng CLC

16.0

4

7340301C

Kế toán CLC

16.0

5

7380107C

Luật kinh tế CLC

16.0

6

7420201C

Công nghệ sinh học CLC

16.0

7

7510102C

CNKT công trình xây dựng CLC

16.0

Lưu ý:

- Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 được xác định như sau: tổng điểm 3 môn/bài thi không nhân hệ số.

- Điểm xét tuyển là căn cứ để xác định kết quả xét tuyển đối với các ngành được quy về hệ điểm 30 dành cho các tổ hợp môn xét tuyển, được xác định như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân):

Điểm xét tuyển = [(ĐM1*HS môn 1+ ĐM2*HS môn 2 + ĐM3 * HS môn 3)*3]/(Tổng hệ số) + Điểm ưu tiên Khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng

(1) Ngành Luật và Luật kinh tế: Khối C00 cao hơn 1.5 điểm.

Điểm sàn Đại học Ngân hàng TP HCM phương thức thi đánh giá năng lực 2020 Điểm sàn Đại học Ngân hàng TP HCM phương thức thi đánh giá năng lực 2020
Điểm sàn Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM xét tuyển năm 2020 Điểm sàn Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM xét tuyển năm 2020
In bài viết

Truyền hình