Điểm sàn Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2020: Đã có điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh năm 2020 cho tất cả các ngành.
Điểm sàn Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM xét tuyển năm 2020 Điểm sàn Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM xét tuyển năm 2020
Điểm sàn Đại học Hạ Long xét tuyển năm 2020 Điểm sàn Đại học Hạ Long xét tuyển năm 2020

Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo chính quy bằng phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cụ thể như sau:

DH Cong Nghiep Quang Ninh cong bo diem san nam 2020

Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm thi THPT năm 2020 của các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Xét tuyển từ cao đến thấp.

Điểm sàn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM xét tuyển năm 2020 Điểm sàn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM xét tuyển năm 2020
Điểm sàn Nông Lâm TP HCM xét học bạ năm 2020 Điểm sàn Nông Lâm TP HCM xét học bạ năm 2020

In bài viết

Truyền hình