Đại hội Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức vào ngày 16/7/2020 tại trụ sở Liên hiệp số 105A, Quan Thánh, Ba Đình, Hà Nội.
Video: Ban Bí thư ghi nhận kết quả hoạt động, đóng góp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Video: Ban Bí thư ghi nhận kết quả hoạt động, đóng góp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO: Sẽ nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội VI và Chỉ thị 38 Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO: Sẽ nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội VI và Chỉ thị 38

Theo lịch trình dự kiến, trong buổi sáng Đại hội tiến hành báo cáo tình hình Đảng viên tham dự, đại diện ban lãnh đạo Liên hiệp trình bày Báo cáo chính trị của Đảng bộ cơ quan Liên hiệp Hữu nghị khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Trình bày Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Liên hiệp Hữu nghị khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp Hữu nghị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Trình bày bản tổng hợp Góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. 

Cũng theo chương trình, Đại diện Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương sẽ phát biểu ý kiến, sau đó Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Ban chấp hành sẽ bầu Bí thư Đảng uỷ cùng các chức danh khác.

Đại hội cũng sẽ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 

Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, hiện có 10 chị bộ trực thuộc (đầu nhiệm kỳ có 12 chi bộ). Trong đó, có 5 chi bộ tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại, 2 chi bộ tại các đơn vị chức năng, 2 chi bộ tại các đơn vị hoạt động trong công tác thông tin, tuyên truyền và 1 chi bộ gồm các đơn vị sự nghiệp.

Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam hiện có 86 Đảng viên (83 Đảng viên chính thức, 3 Đảng viên dự bị), trong đó có 53 đồng chí Đảng viên là nữ. Hầu hết Đảng viên có trình độ đại học trở lên, có nhận thức chính trị và nghiệp vụ công tác đối ngoại.

Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí (đầu nhiệm kỳ có 11 đồng chí), trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều thay đổi về nhân sự gồm 5 đồng chí đi công tác nhiệm kỳ, chuyển công tác khác hoặc thôi việc và có sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo Đảng uỷ.

Truyền hình