Tạp chí Thời Đại xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Viện văn hoá Ác-Hen-Ti-Na - Việt Nam tới Đại hội XIII của Đảng.

Nhiều năm qua, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) mỗi khi chúng tôi cùng những người bạn Ác-hen-ti-na đến thăm Việt Nam. Trong các chuyến thăm Việt Nam, chúng tôi luôn được VUFO đón tiếp và thu xếp chương trình thăm, làm việc chính thức với các cơ quan tổ chức. Chúng tôi luôn rất trân trọng sự hỗ trợ này.

Chúng tôi xin chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều thành công trong việc lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua một năm đặc biệt khó khăn như năm 2020 vừa qua. Chính nhờ sự lãnh đạo sáng suốt đó đã luôn mang lại thắng lợi cho nhân dân Việt Nam, cả trong chiến tranh và trong thời bình.

Trong suốt 23 năm qua, những người bạn Ác-hen-ti-na chúng tôi, những thành viên của Viện Văn hóa Ác-hen-ti-na Việt Nam (ICAV), đã luôn thúc đẩy những giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam trong nỗ lực từng ngày xây dựng một đất nước tươi đẹp và nhân dân hạnh phúc.

Từ Bu-ê-nốt Ai-rét, Ác-hen-ti-na, chúng tôi hy vọng rằng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và tiếp tục đưa nhân dân Việt Nam đi tới một tương lai tương sáng hơn mỗi ngày.

Xin gửi đến lòng ngưỡng mộ, những tình cảm quý trọng và thủy chung.

In bài viết