Tạp chí Thời Đại xin trân trọng giới thiệu Thư chúc mừng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam của Tổ chức con đường giải phóng (Mỹ).

Gửi tới Đảng Cộng sản Việt Nam:

Ban Chấp hành toàn quốc của tổ chức Con đường Giải phóng, một tổ chức xã hội chủ nghĩa ở Mỹ, xin trân trọng gửi lời chào cách mạng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã truyền cảm hứng cho chúng tôi và các nhà xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới từ vai trò lãnh đạo trong các cuộc chiến tranh chống hai cường quốc đế quốc, trong việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng đất nước bị tàn phá bởi bom đạn và vũ khí hóa học, và giờ là trong quá trình phát triển một cách toàn diện và tự chủ các ngành công nghiệp, nông nghiệp và nguồn nhân lực.

Chúng tôi được khích lệ bởi quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm cải thiện điều kiện sống của giai cấp công nhân và nông dân một cách công bằng và bền vững về sinh thái, những bước tiến về quyền dân chủ và cải thiện sinh kế của phụ nữ và người dân tộc thiểu số cũng như sự tham gia của mọi thành phần xã hội vào các công việc hoạch định đất nước. Sự phát triển của Việt Nam cho chúng tôi thấy nhiều điều cần học hỏi và là một ví dụ sinh động vì ở Mỹ chúng tôi đang đấu tranh chống lại sự chi phối của người da trắng, vì nền dân chủ cởi mở hơn và cuối cùng là đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đặc biệt gần đây chúng tôi rất bất ngờ về năng lực hạn chế tỷ lệ tử vong và nhiễm bệnh do COVID-19 của Việt Nam, theo một phương thức chưa từng có ở các nước giàu có phát triển hơn, đó là thông qua cơ sở hạ tầng y tế công cộng trong toàn xã hội với sự tin tưởng của quần chúng nhân dân, trong đó có vai trò của cơ sở đảng các cấp, chính quyền địa phương và các tổ chức quần chúng.

Tổ chức Con đường Giải phóng chúng tôi cam kết tiếp tục thúc đẩy việc đòi bồi thường cho những ảnh hưởng bởi chất độc Da cam mà chính phủ Mỹ đã gây ra ở Việt Nam và thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu hơn giữa chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta - những nỗ lực mà chúng tôi hy vọng sẽ thành công hơn sau khi Quốc hội mới được bầu ở Mỹ.

Chúng tôi rất mong đợi được nghe thông tin về các quyết sách và thành tựu của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với lời chào đoàn kết.

In bài viết