Hiện, có 04 hội hữu nghị đa phương trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Năm 2017: Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam nghiên cứu “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tiếp Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Venezuela Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tiếp đoàn Quỹ Nhân đạo – Mỹ

1. Hội Quốc tế ngữ Việt Nam

cac hoi huu nghi da phuong
Đại hội lần thứ VI Hội Quốc tế ngữ Việt Nam. Ảnh: VUFO

VPEA là một tổ chức chính trị xã hội thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, hoạt động theo điều lệ của Hội, điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt nam và tuân thủ luật pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (sau này là Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Chức năng, nhiệm vụ

VPEA có nhiệm vụ truyền bá và khuyến khích sử dụng tiếng Quốc tế ngữ như một phương tiện giao tiếp góp phần vào việc tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới; thúc đẩy hòa bình, đoàn kết nhân dân, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội vì phát triển công bằng và bền vững, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của đất nước.

Từ khi thành lập đến nay Hội đã tổ chức biên soạn, dịch thuật hàng trăm cuốn sách khác nhau; kêu gọi nhiều cuộc biểu tình, quyên góp ủng hộ Việt Nam; tham gia và tổ chức nhiều hoạt động Quốc tế ngữ mang tầm quốc tế….

Hiện tại, Hội có khoảng 200 hội viên.

Thông tin chi tiết:  HYi_QuYc_tY_ngY_VN_PDF.pdf

2. Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam

cac hoi huu nghi da phuong
Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Uông Chu Lưu phát biểu tại Hội thảo về quyền con người. Ảnh: VUFO

Thành lập tháng 4/2003, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội hoạt động vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì sự phát triển công bằng và bền vững. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, tự nguyện, tự quản và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam có chức năng tổ chức và tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, tổ chức nghiên cứu, thông tin và các hoạt động kinh tế - xã hội – văn hóa khác liên quan tới vấn đề hòa bình và phát triển.

1. Nghiên cứu, trao đổi thông tin về các vấn đề hòa bình và phát triển; kiến nghị với các tổ chức có liên quan của Việt Nam về chủ trương và giải pháp hoạt động trên lĩnh vực này.

2. Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vì hòa bình và phát triển; tham gia một số tổ chức quốc tế phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

3. Vận động tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật nhằm gây quỹ cho các dự án phát triển và hoạt động khác của Quỹ, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân làm công tác đối ngoại nhân dân vì mục đích hòa bình và phát triển.

Thông tin chi tiết:  QuY_Hoa_Binh_PT.pdf

3. Ủy ban Hòa bình Việt Nam

cac hoi huu nghi da phuong
Ủy ban Hòa bình Việt Nam họp tổng kết công tác năm 2017. Ảnh: TV

Thành lập năm 1950, Ủy ban Hòa bình Việt Nam là một trong những tổ chức chính trị, xã hội đầu tiên được ra đời để hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, gắn liền sự nghiệp bảo vệ hoà bình, độc lập của nhân dân ta với sự nghiệp bảo vệ hoà bình trên thế giới.

Chức năng, nhiệm vụ

Ủy ban Hòa bình Việt Nam có nhiệm vụ triển khai các hoạt động toàn diện, duy trì quan hệ với các đối tác truyền thống và mở rộng quan hệ với các đối tác yêu chuộng hòa bình, đấu tranh vì hòa bình, công lý muốn làm bạn với Việt Nam; chú trọng mở rộng các hoạt động trao đổi song phương nhằm chia sẻ kinh nghiệm giới thiệu về tình hình Việt Nam và vận động đoàn kết, ủng hộ, hợp tác với Việt Nam, đóng góp cho phong trào nhân dân thế giới vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

Ủy ban đã vận động bạn bè thực hiện nhiều dự án viện trợ nhân đạo, nổi bật là dự án xây dựng các làng hòa bình và làng Hữu nghị Vân Canh; vận động hưởng ứng thập kỷ hòa bình của LHQ (1985-1995)... Ủy ban tăng cường tuyên truyền, giáo dục hòa bình thông qua các hoạt động như cầu siêu hòa bình, đi bộ hòa bình, tổ chức biểu diễn tiếng hát vì hòa bình, thiếu nhi vẽ tranh hòa bình... Đặc biệt, các hoạt động của Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình Hà Nội đã góp phần xây dựng Hà Nội là Thành phố vì hòa bình được UNESCO vinh danh.

Thông tin chi tiết:  Yy_ban_Hoa_binh_ViYt_Nam_PDF.pdf

Ủy ban Việt Nam đoàn kết và hợp tác Á-Phi-Mỹ Latinh

cac hoi huu nghi da phuong
Họp Tổng kết Ủy ban Việt Nam đoàn kết và hợp tác Á-Phi - Mỹ-La-tinh. Ảnh: Minh Dương

Uỷ ban Việt Nam đoàn kết và hợp tác Á- Phi - Mỹ Latinh là tổ chức chính trị-xã hội tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết thành viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của đất nước.

Chức năng, nhiệm vụ

Mục đích hoạt động của Ủy ban là góp phần vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước Á-Phi-Mỹ Latinh; thúc đẩy hoà bình, đoàn kết nhân dân, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì phát triển công bằng và bền vững trong khu vực Á – Phi - Mỹ Latinh.

Thông tin chi tiết: Yy_ban_Yoan_kYt_A_Phi_Latin.pdf

cac hoi huu nghi da phuong Uỷ ban Hoà bình Việt Nam và Hoà Tài cần tích cực hợp tác trên các diễn đàn quốc tế đa phương

Chiều ngày 13/3 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu – Chủ tịch Ủy ban ...

cac hoi huu nghi da phuong Ủy ban Hòa bình Việt Nam tổng kết công tác năm 2018 và đề ra phương hướng công tác năm 2019

TĐO- Sáng 9/1, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, (VUFO), Ủy ban Hoà bình Việt Nam đã tổ ...

cac hoi huu nghi da phuong Ủy ban Hòa bình Việt Nam: Tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế, phát triển giáo dục hòa bình trong nước

TĐO – Ngày 22/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 của Ủy ban Hòa bình Việt Nam. ...

Truyền hình