TĐO – Ngày 27/12/2016 tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và dự kiến phương hướng hoạt động năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị còn có: ông Trịnh Ngọc Thái, Phó Chủ tịch Quỹ Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam và các Ủy viên Ban Thường vụ Quỹ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quỹ Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh, trong thời gian qua, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực vào công cuộc giữ vững hòa bình ổn định và phát triển của đất nước mặc dù tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp.

nam 2017 quy hoa binh va phat trien viet nam nghien cuu cach mang cong nghiep lan thu 4

Bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (đứng) phát biểu

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động chung của Quỹ năm 2016, và phương hướng hoạt động năm 2017. Theo đó, năm 2016, nhìn chung các hoạt động của Quỹ được triển khai hiệu quả và đều trên các mặt. Các hoạt động đối ngoại nhân dân đa phương là điểm nổi bật trong các hoạt động của Quỹ, thu được những kết quả tốt đẹp. Quỹ tham gia có hiệu quả vào các cơ chế, diễn đàn nhân dân đa phương trong khu vực và quốc tế; đặc biệt là diễn đàn Nhân dân Á – Âu và diễn đàn Nhân dân ASEAN… đã củng cố, nâng cao hình ảnh, vai trò của Quỹ tại các diễn đàn.

Quỹ làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị giữa nhân Việt Nam với nhân dân các nước; huy động tình đoàn kết quốc tế ủng hộ nhân dân Việt Nam bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia; đóng góp chung cho phong trào nhân dân thế giới vì sự tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển bền vững…

Quỹ đã tổ chức và tham gia hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, luôn có sự chuẩn bị, tổ chức chu đáo, kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ ngành, các tổ chức nhân dân Việt Nam, cũng như các tổ chức nhân dân trên thế giới và trong khu vực đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam trong thời gian qua.

nam 2017 quy hoa binh va phat trien viet nam nghien cuu cach mang cong nghiep lan thu 4

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, công tác vận động bạn bè quốc tế được kế thừa và phát huy hiệu quả, nổi bật là vấn đề nhân quyền và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Ngoài ra, thông qua quan hệ hợp tác với các mạng lưới đa phương, Quỹ đã tổ chức nhiều hoạt động hội thảo, hội nghị, qua đó thu thập được nhiều ý kiến có giá trị của các chuyên gia, các nhà hoạt động trên thế giới đóng góp cho công tác hoạch định chính sách của ta.

Đối với việc duy trì, mở rộng quan hệ đối tác, Quỹ tiếp tục mở rộng, củng cố quan hệ đối tác theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Trong các hoạt động đối ngoại, bên cạnh việc bảo vệ lợi ích của Việt Nam, Quỹ luôn đóng góp một cách có trách nhiệm vào hoạt động chung. Do đó, uy tín và vị thế của Quỹ luôn được coi trọng và không ngừng được củng cố tại các diễn đàn đa phương trong khu vực và quốc tế.

Quỹ đã chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước, tranh thủ các chuyên gia trong nước và nước ngoài để có những nội dung nghiên cứu có chất lượng về những vấn đề đang được xã hội quan tâm như: giáo dục, hòa bình an ninh, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu... Công tác thông tin đối ngoại được Quỹ thực hiện tốt thông qua việc xuất bản Bản tin, duy trì website và trao đổi trực tiếp với bạn bè, đối tác.

Trước tình hình mới, trong năm 2017, Quỹ dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc duy trì, củng cố, tăng cường các mối quan hệ đối tác hiện có, mở rộng thêm quan hệ với những đối tác mới trên thế giới; tăng cường vận động quốc tế, thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân để giới thiệu về Việt Nam, tranh thủ sự hợp tác, ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Công tác nghiên cứu, thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Quỹ tập trung nghiên cứu về: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những tác động đến Việt Nam; vai trò của giáo dục và đào tạo trong phát triển đất nước; biến đổi khí hậu; nông nghiệp; hòa bình… tăng cường công tác thông tin đối ngoại thông qua việc nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả Bản tin, duy trì và nâng cao chất lượng Website của Quỹ.

Tại Hội nghị, các đại biểu cùng nhau thảo luận, đồng ý nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và dự kiến phương hướng hoạt động năm 2017 của Quỹ. Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam tham luận một nét lớn về tình hình quốc tế và trong nước năm 2016, dự báo năm 2017.

nam 2017 quy hoa binh va phat trien viet nam nghien cuu cach mang cong nghiep lan thu 4

Ông Nguyễn Văn Huỳnh (đứng) phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Theo ông Nguyễn Văn Huỳnh, năm 2016, là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng với nhiều cơ hội và thách thức. Sau 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… tuy nhiên, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, nên cần tiếp tục đổi mới theo chiều sâu và chất lượng đảm bảo cho sự phát triển bền vững…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quỹ Nguyễn Thị Bình biểu dương, ghi nhận tinh thần làm việc tích cực của các thành viên có nhiều đóng góp tích cực vào thành tích chung của Quỹ trong thời gian qua. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Bình khẳng định: Quỹ tiếp tục kiên trì hai mục tiêu hòa bình và phát triển; thực hiện tốt các chương trình dự hoạt động năm 2017…

Đại Sơn

Truyền hình