Theo dự thảo luật sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, Thủ tướng sẽ được bổ sung thẩm quyền liên quan tới tổ chức Chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương từ ngày 1/7/2020.
bo sung tham quyen cho thu tuong chinh phu tu 172020 Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có những điểm gì mới?
bo sung tham quyen cho thu tuong chinh phu tu 172020 Tuần này, Quốc hội tập trung công tác lập pháp và nhân sự
bo sung tham quyen cho thu tuong chinh phu tu 172020 Quốc hội chốt tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ ngày 1/7/2020

Chiều nay (22/11), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương với 431/448 đại biểu bỏ phiếu tán thành.

Dự luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020. Tuy nhiên, đối với một số quy định liên quan đến số lượng đại biểu HĐND các cấp, cơ cấu Thường trực HĐND cấp tỉnh, số lượng cấp phó tại HĐND và UBND sẽ có bổ sung điều khoản chuyển tiếp để áp dụng từ nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nội dung luật sửa đổi đã được Quốc hội thông qua lần này, có điểm mới đáng chú ý là việc bổ sung thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, bên cạnh 11 nhóm nhiệm vụ và quyền hạn theo luật hiện hành, Luật sửa đổi bổ sung thêm quy định: Thủ tướng có quyền chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền về quản lý công chức, viên chức...

bo sung tham quyen cho thu tuong chinh phu tu 172020
Quốc hội đã thông qua việc bổ sung thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, Luật sửa đổi cũng bổ sung cho Thủ tướng thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, tổ chức khác thuộc UBND cấp tỉnh; thành lập hội đồng, ủy ban hoặc ban khi cần thiết để giúp lãnh đạo Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành.

Về quy định Thủ tướng được quyết định tiêu chí, điều kiện thành lập, giải thể cơ quan chuyên môn đặc thù, chuyên ngành thuộc UBND tỉnh, huyện… luật sửa đổi đã lược bỏ nội dung này.

Đối với vấn đề cho từ chức với cán bộ, công chức, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc này đã được Luật Cán bộ, công chức hiện hành quy định cụ thể tại Điều 30 (đối với cán bộ) và Điều 54 (đối với công chức), không phải là hình thức kỷ luật mà do cán bộ, công chức tự nguyện xin từ chức.

Do đó, Luật Tổ chức Chính phủ quy định thẩm quyền của bộ trưởng trong việc cho từ chức đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý là phù hợp và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kết luận.

Mặt khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất với đa số ý kiến, tán thành quy định giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp từ 10-15% để bảo đảm sự tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.

In bài viết

Truyền hình