Chiều 12/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020.
quoc hoi chot tang luong co so len 16 trieu dong tu ngay 172020 Quốc hội thông qua 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020
quoc hoi chot tang luong co so len 16 trieu dong tu ngay 172020 "Tư lệnh" ngành nào đăng đàn trước Quốc hội tuần này?
quoc hoi chot tang luong co so len 16 trieu dong tu ngay 172020 Quốc hội sẽ xem xét thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội
quoc hoi chot tang luong co so len 16 trieu dong tu ngay 172020
Đại biểu Quốc hội biểu quyết chiều 12/11 (Ảnh: Vietnamnet).

Chiều 12/11, Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 được Quốc hội thông qua với 93,37% đại biểu nhấn nút tán thành.

Theo đó, tổng số thu ngân sách Nhà nước hơn 1.512.300.000 triệu đồng; tổng số chi ngân sách Nhà nước là 1.747.100.000 triệu đồng; mức bội chi ngân sách Nhà nước là 234.800.000 triệu đồng, tương đương 3,44% GDP.

Trong đó, bội chi ngân sách Trung ương là 217.800.000 triệu đồng, tương đương 3,2%GDP; bội chi ngân sách địa phương là 17.000.000 triệu đồng, tương đương 0,24%GDP.

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 488.921.352 triệu đồng.

Đồng thời, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020.

quoc hoi chot tang luong co so len 16 trieu dong tu ngay 172020
Lương cơ sở sẽ được tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng từ 1/7/2020 (Ảnh minh hoạ).

Trong đó, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2020.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Về nguồn cải cách tiền lương trong năm 2020 và tích luỹ cho giai đoạn 2021-2025, Quốc hội giao Chính phủ dành 40% tăng thu thực hiện của ngân sách Trung ương và 70% tăng thu thực hiện so với ngân sách của địa phương từ năm 2019.

Mặt khác, sẽ loại trừ thêm một số khoản thu gắn với nhiệm vụ chi cụ thể khi xác định số tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2019 và dự toán năm 2020 để tính nguồn cải cách tiền lương.

In bài viết

Truyền hình