Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự, lãnh đạo tại các tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang, Nam Định và Hải Dương.
Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước
Nhân sự mới được điều động, bổ nhiệm tại Nam Định, Lai Châu, Sóc Trăng Nhân sự mới được điều động, bổ nhiệm tại Nam Định, Lai Châu, Sóc Trăng
Bà Lê Thị Thanh Trà được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Báo Tuyên Quang)
Bà Lê Thị Thanh Trà được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1238/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nông Quang Nhất, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 5/3/2021.

Tại Nghị quyết số 1239/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 18/3/2021.

Tại Nghị quyết số 1241/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thanh Mai, kể từ ngày 10/3/2021.

Tại Nghị quyết số 1242/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 10/3/2021.

Tại Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Triệu Kim Long, kể từ ngày 22/3/2021.

Tại Nghị quyết số 1246/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tuyên Quang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 22/3/2021.

Quốc hội bầu tân Tổng Thư ký và 3 Chủ nhiệm ủy ban mới Quốc hội bầu tân Tổng Thư ký và 3 Chủ nhiệm ủy ban mới
Quốc hội đã bầu ông Bùi Văn Cường làm Tổng Thư ký Quốc hội. Các ông Nguyễn Đắc Vinh, Lê Quang Huy, Vũ Hải Hà cũng lần lượt được bầu làm Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội.
Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Thông tin - Truyền thông bổ nhiệm nhân sự mới Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Thông tin - Truyền thông bổ nhiệm nhân sự mới
Bộ Xây dựng, Bộ Y tế và Bộ Thông tin - Truyền thông vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự tại nhiều cơ quan, đơn vị, theo đó công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ, lãnh đạo mới.
Hà Nội, Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu bổ nhiệm loạt nhân sự mới Hà Nội, Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu bổ nhiệm loạt nhân sự mới
Các địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu vừa kiện toàn công tác nhân sự tại địa phương, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ cho một số cán bộ, lãnh đạo mới.
In bài viết

Truyền hình