Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện 9 tháng vừa qua ước đạt 14,2 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Trung Quốc dẫn đầu nguồn vốn FDI vào Việt Nam Sau các Hiệp định thương mại, FDI sẽ gia tăng không chỉ từ EU Vốn FDI tiếp tục tăng nhưng dịch chuyển bất thường
von fdi rot vao viet nam tiep tuc tang
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng vừa qua ước đạt 14,2 tỷ USD. Ảnh minh hoạ.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng còn có 6.502 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 10,4 tỷ USD, tăng 82,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 1.348 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 6,34 tỷ USD và 5.154 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 4,06 tỷ USD.

Cũng trong 9 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 8,1 tỷ USD, chiếm 74,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,1 tỷ USD, chiếm 10,8%; các ngành còn lại đạt hơn 1,6 tỷ USD, chiếm 15%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn FDI vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 9 tháng đạt hơn 12,3 tỷ USD, chiếm 78,6% tổng vốn đăng ký; ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,06 tỷ USD, chiếm 6,7%; các ngành còn lại đạt hơn 2,3 tỷ USD, chiếm 14,7%.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 5,7 tỷ USD, chiếm 54,8% tổng giá trị góp vốn; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,7 tỷ USD, chiếm 16,4%; các ngành còn lại đạt gần 3 tỷ USD, chiếm 28,8%.

Trong 9 tháng, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 2,09 tỷ USD, chiếm 19,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc hơn 2,02 tỷ USD, chiếm 18,4%; Nhật Bản hơn 1,5 tỷ USD, chiếm 14,4%...

Báo cáo của Tổng cục Thống kê nêu rõ, đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/9/2019 thu hút 2.759 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt hơn10,9 tỷ USD, tăng 26,4% về số dự án và giảm 22,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, có 1.037 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 4.789,8 triệu USD, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 9 tháng năm nay đạt hơn 15,7 tỷ USD, giảm 19,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng ước tính đạt 14,2 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Truyền hình