Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới; bầu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra và các chức danh Lãnh đạo chuyên trách khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024... là những nội dung quan trọng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) diễn ra ngày 5/12.
video doi moi manh me phat huy vai tro nong cot trong cong tac dnnd 4 việc cần làm của VUFO
video doi moi manh me phat huy vai tro nong cot trong cong tac dnnd TRỰC TIẾP: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) lần thứ VI
video doi moi manh me phat huy vai tro nong cot trong cong tac dnnd Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI
video doi moi manh me phat huy vai tro nong cot trong cong tac dnnd Tập trung xây dựng mạng lưới đối tác bạn bè sâu rộng, thiết thực và hiệu quả

Sáng 5/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với những nội dung quan trọng như: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới; bầu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra và các chức danh Lãnh đạo chuyên trách...

Phát biểu tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết: Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đã nỗ lực vượt qua, tiếp tục đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới; duy trì và củng cố môi trường hoà bình, ổn định, tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước; nâng cao không ngừng uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam; đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và phát triển.

Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh và gợi mở thêm 5 nhiệm vụ để VUFO nâng cao hiệu quả trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ tới.

*Xem TRỰC TIẾP Đại hội VI của VUFO TẠI ĐÂY

In bài viết

Truyền hình