Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nêu 4 công việc để VUFO nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.
4 viec can lam cua vufo Lịch sử hình thành và phát triển của VUFO
4 viec can lam cua vufo [Infographics] Các hội thành viên của VUFO
4 viec can lam cua vufo VUFO ghi nhận đóng góp của Giám đốc ChildFund Australia sau gần 14 năm cống hiến cho trẻ em
4 viec can lam cua vufo
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

Thứ nhất, Liên hiệp cần tăng cường chất lượng về công tác nghiên cứu, đặc biệt là những nét mới trong phong trào nhân dân quốc tế. Tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng tầm nhìn, chiến lược dài hạn cho công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND), nhất là trong bối cảnh chúng ta đang xây dựng đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13.

Thứ hai, cần phải đổi mới sáng tạo cả về hình thức và nội dung. Các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; đấu tranh dư luận; giới thiệu, quảng bá về Việt Nam hiện tại. Điều này tạo nền tảng quan hệ nhân dân sâu rộng, bền chặt, tạo chất keo gắn bó và chất xúc tác quan trọng cho quan hệ giữa nước ta và các nước. Cần chú trọng ứng dụng các phương tiện truyền thông mới nhằm tăng cường tính lan tỏa, đi sâu vào các tầng lớp nhân dân. Đồng thời cần đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, khắc phục hậu quả chiến tranh bằng các hình thức linh hoạt, hiệu quả và sáng tạo, đặc biệt là tại các diễn đàn đa phương.

Thứ ba, cần quan tâm hơn nữa đến việc đổi mới tổ chức bộ máy, đào tạo nhân lực ĐNND.

Thứ tư, cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước; khai thác được lợi thế riêng của mình trên mặt trận đối ngoại để phát huy được sức mạnh tổng hợp của ngoại giao Việt Nam phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

In bài viết

Truyền hình