Sau gần 1 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) lần thứ VI chính thức bế mạc vào chiều 5/12.
video be mac dai hoi dai bieu toan quoc lan thu vi cua vufo voi nhung noi dung quan trong VIDEO: Đổi mới mạnh mẽ trong công tác đối ngoại nhân dân
video be mac dai hoi dai bieu toan quoc lan thu vi cua vufo voi nhung noi dung quan trong Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gợi mở 5 nhiệm vụ của VUFO
video be mac dai hoi dai bieu toan quoc lan thu vi cua vufo voi nhung noi dung quan trong Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) lần thứ VI
video be mac dai hoi dai bieu toan quoc lan thu vi cua vufo voi nhung noi dung quan trong Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VIđã hiệp thương bầu ra Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Theo đó, Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI gồm 19 thành viên.

Đại hội cũng đã nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tịch khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 134 Ủy viên; bầu Ban Kiểm tra khoá VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 05 Ủy viên.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam... 

Truyền hình