Thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 1/7, người dân có thể đăng ký trực tuyến các dịch vụ như: đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn.
Tạo tiền đề triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác về người Việt Nam ở nước ngoài Tạo tiền đề triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác về người Việt Nam ở nước ngoài
Hà Nội triển khai tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 từ tháng 6 Hà Nội triển khai tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 từ tháng 6
Từ 1/7, người Hà Nội có thể đăng ký khai tử, khai sinh, kết hôn trực tuyến

Từ 1/7, người Hà Nội có thể đăng ký kết hôn trực tuyến

Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1945/UBND-KSTTHC về thực hiện triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tái cấu trúc của Bộ Tư pháp.

Công văn nêu rõ, để triển khai thực hiện nội dung trên, Sở Tư pháp căn cứ nội dung tái cấu trúc quy trình do Bộ Tư pháp ban hành, tham mưu cho UBND TP Hà Nội ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tổ chức triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn) trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 1/7/2022.

Giao Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện ngay việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố theo quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục trực tuyến do UBND thành phố ban hành; không để xảy ra tình trạng chậm, muộn hoặc yêu cầu các thông tin không cần thiết, không đúng quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trên cơ sở quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến, do Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố. Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và Công an thành phố Hà Nội tổ chức thông tin, tuyên truyền việc thực hiện trên toàn thành phố.

Unlimint hợp tác với Alipay+ để tăng tốc kết nối các người bán online với hơn 1 tỷ người dùng trên thế giới Unlimint hợp tác với Alipay+ để tăng tốc kết nối các người bán online với hơn 1 tỷ người dùng trên thế giới
Hà Nội: Người dân có thể đăng ký xe tại 183 xã, thị trấn từ ngày 21/5 Hà Nội: Người dân có thể đăng ký xe tại 183 xã, thị trấn từ ngày 21/5
In bài viết

Truyền hình