Bộ Công an cho biết sẽ in thông tin "nơi sinh" vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông kể từ 15/9.
Từ 15/8: Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây nhà mới đến 40 triệu đồng/hộ Từ 15/8: Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây nhà mới đến 40 triệu đồng/hộ
Phần Lan xem xét cấp lại visa trên hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam có bổ sung nơi sinh Phần Lan xem xét cấp lại visa trên hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam có bổ sung nơi sinh
Từ 15/9 hộ chiếu mẫu mới sẽ in thêm thông tin nơi sinh
Sẽ in thêm nơi sinh vào hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam (Ảnh: Báo Công An Nhân Dân).

Ngày 12/9, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin “Nơi sinh” vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông mẫu mới cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15/9.

Đồng thời, Bộ Công an có công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp hộ chiếu Việt Nam cho công dân Việt Nam in thông tin nơi sinh vào phần bị chú của hộ chiếu.

Bộ Công an cũng báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc đưa mục nơi sinh vào trường thông tin trong các loại hộ chiếu do Việt Nam cấp.

Trước đó, một số nước như Đức, CH Séc, Phần Lan, Tây Ban Nha tạm thời dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, với lý do trong hộ chiếu không ghi nơi sinh.

Cục Lãnh sự và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã đề nghị các nước phối hợp với Việt Nam trong việc tháo gỡ các khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam.

Xem xét bổ sung mục Xem xét bổ sung mục "nơi sinh" trong hộ chiếu mẫu mới
Mỹ khuyến cáo bổ sung nơi sinh vào phần bị chú hộ chiếu mẫu mới Mỹ khuyến cáo bổ sung nơi sinh vào phần bị chú hộ chiếu mẫu mới
In bài viết

Truyền hình