Tổng cục Thuế khẳng định Nghị định 126 không có thay đổi về chính sách thuế giá trị gia tăng (VAT). Grab là hoạt động kinh doanh vận tải, doanh nghiệp khai thuế VAT theo phương pháp khấu trừ thì thuế suất thuế VAT là 10% và doanh nghiệp được khấu trừ thuế VAT đầu vào theo quy định.
Sau 4 năm gia nhập chương trình tài trợ thương mại toàn cầu, hạn mức tín dụng ADB cấp cho HDBank tăng trên 3 lần Sau 4 năm gia nhập chương trình tài trợ thương mại toàn cầu, hạn mức tín dụng ADB cấp cho HDBank tăng trên 3 lần
Grab tăng giá cước đột ngột, khách hàng lập tức Grab tăng giá cước đột ngột, khách hàng lập tức 'quay lưng'

Nghị định 126 quy định nghĩa vụ khai thuế VAT đối với hoạt động hợp tác kinh doanh là do doanh nghiệp thực hiện và doanh nghiệp phải khai thuế VAT đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh.

Tổng cục Thuế yêu cầu Grab giải trình về việc tăng giá cước
Tổng cục Thuế yêu cầu Grab giải trình về việc tăng giá cước.

Nghị định 126 là văn bản hướng dẫn về quản lý thuế nên chỉ quy định rõ hơn về việc khai thuế đối với mô hình hợp tác kinh doanh với cá nhân, không phải quy định mới về chính sách thuế VAT - chính sách thuế VAT đối với hoạt động vận tải công cộng không thay đổi, vẫn áp dụng thuế suất thuế VAT 10% như từ trước đến nay.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, đại diện Grab chưa thông tin rõ cho cơ quan thuế về việc tăng giá và tăng mức chiết khấu đối với tài xế do ảnh hưởng của Nghị định 126.

Trong nội dung giải trình của Grab về việc thực hiện Nghị định 126 hôm 8/12, Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ cá nhân, Tổng cục Thuế khẳng định quy định mới không làm tăng nghĩa vụ của cá nhân tài xế.

Cơ quan quản lý cho biết trong thời gian qua, chưa có hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế đối với mô hình hợp tác kinh doanh với cá nhân nên dẫn đến việc thực hiện khai thuế đối với mô hình Grab không thống nhất, không đúng quy định.

Đối với trách nhiệm của Grab trong việc phải thực hiện khai thuế VAT theo quy định của pháp luật, Tổng cục Thuế cho biết Grab được xác định là hoạt động kinh doanh vận tải, không phải là hoạt động kinh doanh công nghệ.

Thực tế Grab giữ vai trò quyết định về giá vận tải, quyết định về các chính sách với khách hàng, chịu trách nhiệm giao dịch với khách hàng, do đó, Grab có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về pháp lý trong mọi lĩnh vực (bao gồm nghĩa vụ thuế) với cơ quan Nhà nước, nghĩa vụ với khách hàng và các vấn đề liên quan đến tư pháp (nếu có) là đúng với bản chất hoạt động kinh tế phát sinh.

Sau 4 năm gia nhập chương trình tài trợ thương mại toàn cầu, hạn mức tín dụng ADB cấp cho HDBank tăng trên 3 lần Sau 4 năm gia nhập chương trình tài trợ thương mại toàn cầu, hạn mức tín dụng ADB cấp cho HDBank tăng trên 3 lần

HDBank triển khai nghiệp vụ xác nhận L/C do các ngân hàng nước ngoài phát hành, trong khuôn khổ chương trình tài trợ thương mại ...

Grab tăng giá cước đột ngột, khách hàng lập tức Grab tăng giá cước đột ngột, khách hàng lập tức 'quay lưng'

Thực hiện Nghị định 126 có hiệu lực từ 5/12/2020, dịch vụ gọi xe công nghệ như Grab, Go-Jek đã thay đổi cách tính thuế ...

Tổng thống đắc cử Moldova bất ngờ yêu cầu giải tán quốc hội Tổng thống đắc cử Moldova bất ngờ yêu cầu giải tán quốc hội

Tổng thống đắc cử Moldova nhấn mạnh, quốc hội cần giải tán nếu "quay lưng lại" với lợi ích của người dân.

In bài viết

Truyền hình