Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII cần có 3 độ tuổi (dưới 50, từ 50-60 và từ 61 tuổi trở lên). 
tieu chuan ban chap hanh trung uong khoa moi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự, lãnh đạo mới
tieu chuan ban chap hanh trung uong khoa moi Bổ nhiệm nhân sự mới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 12 (khóa XII) chiều 14/5, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII cần có 3 độ tuổi (dưới 50, từ 50-60 và từ 61 tuổi trở lên). Trường hợp đặc biệt nào cần phải cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngoài độ tuổi theo quy định thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định việc đề cử với Đại hội Đảng.

tieu chuan ban chap hanh trung uong khoa moi
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTX)

Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII) diễn ra từ ngày 11 đến 14/5. Trung ương nhất trí việc xác định tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong các nghị quyết của Đảng và đặc biệt chú trọng một số vấn đề sau: Có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia, dân tộc; có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, làm việc có hiệu quả.

Có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền của mình để trục lợi; có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ.

Có trí tuệ, tầm nhìn, có trình độ để tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương; có năng lực cụ thể hoá và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới; qua thực tiễn thể hiện rõ là người có năng lực, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, quy tụ, phát huy được đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực, địa bàn được phân công, lãnh đạo cơ quan, đơn vị của mình hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; có ý thức, trách nhiệm và khả năng tham gia thảo luận, đóng góp vào các quyết định chung của Ban Chấp hành Trung ương; có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ.

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban chấp hành Trung ương khoá XIII cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; tăng cường số lượng Uỷ viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú ý tăng thêm tỉ lệ cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số.

Hội nghị lần này đã nhất trí "kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương" những người có một trong các khuyết điểm, như: Bản lĩnh chính trị không vững vàng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình; để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị...

Cán bộ bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm; uy tín thấp; kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc..., cũng thuộc diện "không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương".

tieu chuan ban chap hanh trung uong khoa moi
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 12. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Về phương pháp và quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự Ban chấp hành Trung ương khoá XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết "phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, trên cơ sở quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư và kết quả giới thiệu tín nhiệm cao của Trung ương, nhất là đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước".

Ông yêu cầu các Uỷ viên Trung ương "gương mẫu" trong quá trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự khóa mới; kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, vận động cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm...; đồng thời, "cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch tìm cách phá hoại, chia rẽ, gây rối nội bộ".

Hội nghị lần này đã đồng tình về cơ bản với tờ trình của Đảng đoàn Quốc hội về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới.

Theo đó, lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu là ưu tiên hàng đầu, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Đối với các trường hợp tự ứng cử "phải có quy trình thật chặt chẽ, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật"; quy định rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng "vận động" không lành mạnh.

Tại hội nghị, Trung ương tán thành báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Bộ chính trị, Ban bí thư năm 2019; khẳng định, Bộ chính trị, Ban bí thư là "một tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất cao về chính trị, tư tưởng; kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia...".

Trong phát biểu bế mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ chính trị, Ban bí thư khoá XIII theo đúng quy định của Đảng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII dự kiến tổ chức vào quý I/2021. Sau đó, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến là Chủ nhật, 23/5/2021.

tieu chuan ban chap hanh trung uong khoa moi Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12

Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vừa khai mạc sáng nay (11/5) tại Hà Nội. Theo chương trình, Hội ...

tieu chuan ban chap hanh trung uong khoa moi Tổng Bí thư: Phải "có con mắt tinh đời" trong công tác nhân sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành theo một ...

tieu chuan ban chap hanh trung uong khoa moi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi ...

In bài viết

Truyền hình