Tại phiên họp Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Hội đồng thảo luận, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trước mắt cũng như lâu dài; đồng thời, chỉ ra những nguyên nhân, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ công tác.
Tiếp tục đẩy nhanh quá trình cải cách thủ tục hành chính
Phiên họp trực tuyến của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Vừa qua, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP), Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Hội đồng năm 2021 về tình hình triển khai nhiệm vụ 8 tháng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn nhấn mạnh, từ đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã gây tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội của nước ta. Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cuộc họp, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 với biến chủng Delta lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, khó kiểm soát đã gây ra những tác động hết sức nặng nề về kinh tế - xã hội, sức khỏe và tính mạng nhân dân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt, bám sát thực tiễn, phát huy cao độ các nguồn lực để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, nỗ lực chăm lo cho đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chung tay, chung sức, đồng hành cùng Chính phủ và các cấp, các ngành vượt qua khó khăn, thực hiện thành công “mục tiêu kép” - vừa chống dịch, vừa phục hồi kinh tế.

Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC đã trải qua hơn 13 năm hoạt động kể từ ngày thành lập tới nay. Hoạt động của Hội đồng là một kênh hữu hiệu giúp Thủ tướng Chính phủ nắm bắt thực tế, từ đó, đưa ra các quyết sách kịp thời để hoàn thiện thể chế, chính sách, phát triển kinh tế - xã hội.

"Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ chính là “cầu nối”, thu hẹp khoảng cách giữa Chính phủ với doanh nghiệp, người dân", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.

Vừa qua, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, nhiệm vụ của Hội đồng được Chính phủ giao tập trung chỉ đạo: Tăng cường đối thoại, kịp thời nắm bắt, xác định các quy định cụ thể liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện đang tạo rào cản, vướng mắc cho doanh nghiệp, đề xuất bộ, cơ quan liên quan sửa đổi, điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trước đó, tháng 4/2021, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến chỉ đạo Hội đồng tiếp tục tăng cường đối thoại, lấy ý kiến các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc, rào cản trong hoạt động kinh doanh, kịp thời gửi các bộ, cơ quan nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện....

Phát biểu kết luận phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của các thành viên trong triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng, đề xuất được nhiều cơ chế, chính sách liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Tổ chức được 42 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội, xử lý gần 500 vấn đề liên quan đến đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp...

Từ nay đến cuối năm 2021 và những năm tiếp theo, các thành viên Hội đồng, Ban công tác cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò “cầu nối” giữa Chính phủ và người dân, doanh nghiệp, đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay; để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có những phản ứng chính sách nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các thành viên tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; theo đó, lựa chọn một số vấn đề, lĩnh vực trọng tâm, đang là “điểm nóng, điểm nghẽn” đối với doanh nghiệp để tổ chức rà soát, đánh giá độc lập, đề xuất và tham gia ý kiến đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tiếp tục đẩy nhanh quá trình cải cách thủ tục hành chính
Điểm đầu cầu buổi họp trực tuyến tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các thành viên Hội đồng cần phát huy vai trò, tính chủ động và huy động các thành viên hiệp hội, tổ chức mà mình đại diện trong việc tham gia ý kiến về các quy định hiện hành, dự kiến ban hành liên quan đến hoạt động kinh doanh và phương án cắt giảm, đơn giản hoá cũng như đề xuất các sáng kiến cải cách, đặc biệt là các quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh qua Cổng tham vấn điện tử, dự kiến cuối năm 2021 sẽ đưa vào vận hành. Đây sẽ là kênh thông tin, tương tác “nhanh chóng, hiệu quả”, giúp hiệp hội, doanh nghiệp dễ dàng phản ánh về rào cản kinh doanh, đồng thời giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời nắm bắt thực tiễn để có những quyết sách phù hợp.

Ngoài ra, tập trung đẩy mạnh hoạt động đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC tại các bộ, ngành, địa phương; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ tục hành chính năm 2021 để công bố trong Quý IV/2021.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị trên cơ sở Quy chế làm việc của Hội đồng, từng Ban công tác, từng thành viên Hội đồng cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động theo Kế hoạch và các nhiệm vụ mới được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; các thành viên thuộc các Ban công tác cần liên kết, phối hợp chặt chẽ với nhau, đẩy mạnh hoạt động; tinh thần đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh tập thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ.

Cải cách hành chính là động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế Cải cách hành chính là động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế
Tại kỳ họp Quốc hội mới đây, Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà - Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội cho rằng giải pháp quan trọng, động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội lúc này là cải cách thủ tục hành chính.
Cải cách hành chính nhà nước để đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân tốt hơn Cải cách hành chính nhà nước để đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân tốt hơn
Việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả là để đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội ngày càng tốt hơn.
Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, các đơn vị cần xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ thường xuyên, gắn công tác đánh giá, xếp hạng thi đua khen thưởng, coi là nhiệm vụ kép để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính.
In bài viết

Truyền hình