UBND thành phố Đà Nẵng vừa qua đã ban hành Quyết định số 3152/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận Chương trình cải thiện an sinh bền vững cho trẻ trên địa bàn 4 phường: Nại Hiên Đông, Mân Thái, Thọ Quang và An Hải Bắc của quận Sơn Trà, giai đoạn 2022-2027 do Tổ chức World Vision International tại Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí hơn 65,2 tỷ đồng.
Vận động hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ các em học sinh miền núi, hải đảo Vận động hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ các em học sinh miền núi, hải đảo
Hỗ trợ hơn 13.000 hộ dân ứng phó với thiên tai Hỗ trợ hơn 13.000 hộ dân ứng phó với thiên tai

Với mục tiêu cải thiện an sinh bền vững cho trẻ, đặc biệt trẻ dễ bị tổn thương, cũng như sẽ hỗ trợ trẻ em gái và trẻ em trai được bảo vệ khỏi tất cả các hình thức xâm hại bạo lực và được tham gia vào các quá trình ra quyết định; hộ gia đình có thu nhập bền vững để đáp ứng an sinh trẻ em; xây dựng một cộng đồng đáng tin cậy và không ngừng chăm sóc trẻ em tại các vùng dự án.

Tiếp nhận dự án hơn 65,2 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ tại quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng)
Ảnh minh hoạ

Dự án này có tổng kinh phí thực hiện trên 2.800.000 USD, tương đương trên 65,2 tỷ đồng; được thực hiện từ tháng 12/2022 đến tháng 9/2027 trên địa bàn 4 phường: Nại Hiên Đông, Mân Thái, Thọ Quang và An Hải Bắc của quận Sơn Trà.

UBND thành phố giao UBND quận Sơn Trà phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 6/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Tổ chức Y tế ReSurge International (Hoa Kỳ) đồng hành, hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhi dị tật bẩm sinh tại Huế Tổ chức Y tế ReSurge International (Hoa Kỳ) đồng hành, hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhi dị tật bẩm sinh tại Huế
Tổ chức KSSA (Hàn Quốc) hỗ trợ an sinh xã hội hơn 50 tỷ đồng tại tỉnh Vĩnh Long Tổ chức KSSA (Hàn Quốc) hỗ trợ an sinh xã hội hơn 50 tỷ đồng tại tỉnh Vĩnh Long
In bài viết

Truyền hình