Sáng 8/1/2022, tại Hà Nội, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam Lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam
Hai nước Việt Nam - Lào sát cánh bên nhau, cùng phát triển Hai nước Việt Nam - Lào sát cánh bên nhau, cùng phát triển
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo hai nước.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Bộ Công Thương hai nước.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Bộ Công an hai nước.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước.
Tạo động lực thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong năm 2022 Tạo động lực thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong năm 2022
Việt Nam - Lào - Campuchia tăng cường hợp tác, trấn áp các loại tội phạm Việt Nam - Lào - Campuchia tăng cường hợp tác, trấn áp các loại tội phạm
In bài viết

Truyền hình