Đây là nội dung đáng chú ý được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ tổ chức sáng 19/8.
Văn phòng Chính phủ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ Văn phòng Chính phủ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ
Thủ tướng chỉ đạo xuất kho dự trữ Quốc gia 2 tấn Chloramin B và 7 triệu viên Aquatabs phòng chống dịch COVID-19 Thủ tướng chỉ đạo xuất kho dự trữ Quốc gia 2 tấn Chloramin B và 7 triệu viên Aquatabs phòng chống dịch COVID-19
2202 nqh03623
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai trương (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết xu thế tất yếu hiện nay là xây dựng và phát triển Chính phủ số, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch của Chính phủ, đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động xã hội.

Theo Thủ tướng, xây dựng và phát triển Chính phủ số là con đường đúng đắn để phát triển một đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Do đó, cần tiếp tục khẳng định một cách mạnh mẽ rằng năm 2020 là năm chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động tiến trình hướng tới một "Việt Nam số".

Thủ tướng lưu ý các bộ, địa phương, cơ quan cần tiếp tục đổi mới trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, gắn cải cách quản trị công với chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Thông tin dữ liệu phải thống nhất, theo tiêu chuẩn, hoạt động thông suốt, đem lại hiệu quả cao nhất.

Công chức, viên chức Nhà nước phải tinh thông nghiệp vụ và giỏi về công nghệ. Để có thể đạt được yêu cầu này, cần thúc đẩy mạnh mẽ cán bộ, công chức làm việc trên môi trường mạng; đào tạo, nâng cao năng lực công nghệ thông tin, trang bị kỹ năng số cần thiết để có những thay đổi nhanh chóng; ngày càng thích ứng với môi trường làm việc trên mạng.

Thủ tướng cũng nêu rõ, thông tin dữ liệu cần được chính xác, tin cậy, minh bạch, thống nhất và cần đẩy mạnh số hóa liên thông, chia sẻ thông tin phải hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các bộ, các ngành, các địa phương không được cát cứ thông tin, không được làm đẹp số liệu để lấy thành tích. Các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải chuẩn hóa, điện tử hóa hơn 200 chế độ báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội để tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn thành chuẩn hóa, số hóa kiểu mẫu kết nối tích hợp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội lên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ, các ngành, các địa phương lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo điều hành hằng ngày của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cung cấp trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu.

Thủ tướng cho biết sẽ kiểm tra sự vận hành, hoạt động của Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành cũng như những báo cáo, những chỉ tiêu được thể hiện qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, nhất là những chỉ tiêu quan trọng của đất nước.

Hoàn thành 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020

Riêng với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc tích hợp các dịch vụ công thiết yếu như xuất nhập khẩu, đất đai, xây dựng, khoáng sản, thuế, xử lý vi phạm hành chính, viện phí, học phí…

Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các tính năng của Cổng để bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Mục tiêu là phải hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020.

Ông Phạm Bình Minh: Thúc đẩy nỗ lực hợp tác đa phương để giải quyết khủng hoảng Ông Phạm Bình Minh: Thúc đẩy nỗ lực hợp tác đa phương để giải quyết khủng hoảng

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, để giải quyết cuộc khủng hoảng có hệ lụy đa chiều cần có những giải pháp toàn diện. ...

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh nghiên cứu vaccine phòng dịch Covid-19 Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh nghiên cứu vaccine phòng dịch Covid-19

Thủ tướng chỉ đạo ngành y tế cần đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu vắc-xin phòng dịch Covid-19, vì trên thế giới đã có một ...

Thủ tướng: Cái gì có lợi cho dân, làm gì để xã hội phát triển tốt thì nên tiến hành Thủ tướng: Cái gì có lợi cho dân, làm gì để xã hội phát triển tốt thì nên tiến hành

Đây là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật để thảo luận về ...

In bài viết

Truyền hình