Trong thời gian làm bài thi tổ hợp, nếu có nhu cầu đặc biệt và hợp lý thì thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi 10 phút dưới sự quản lý của cán bộ giám sát kì thi THPT quốc gia 2019.    
Điểm mới kỳ thi THPT quốc gia 2019: Camera giám sát 24/24h Thi THPT 2019: Chìa khóa xe, thẻ ATM giúp gian lận thi cử Đề thi THPT quốc gia 2019 được phát theo thứ tự nào?

Trong công văn Hướng dẫn coi thi THPT quốc gia 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đưa ra cách xử lý đối với những trường hợp đặc biệt trong khi kì thi THPT quốc gia 2019 diễn ra.

Trường hợp 1: Thí sinh đến chậm giờ làm bài

Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi đó.

Trường hợp 2: Thí sinh đang làm bài thi thì bị ốm

Thí sinh bị ốm trong khi đang thi, cán bộ coi thi đề nghị cán bộ giám sát thi đưa thí sinh đến y tế của Điểm thi và lập biển bản bất thường. Cán bộ coi thi thu đề thi, giấy thi, giấy nháp của thí sinh, bảo quản và nộp cho trưởng điểm thi sau buổi thi.

Nếu trong suốt buổi thi đó thí sinh ốm không làm được bài thi và thí sinh tự nguyện không nộp bài thi thì coi thí sinh đó vắng thi. Cán bộ coi thi không thu bài thi môn đó của thí sinh, thí sinh không kí tên vào Phiếu thu bài thi.

thi thpt 2019 truong hop dac biet thi sinh duoc ra ngoai 10 phut
Thí sinh kì thi THPT quốc gia 2019. (Ảnh: Huyền Trần).

Trường hợp 3: Thí sinh được ra ngoài 10 phút giữa 2 môn thi của bài thi tổ hợp nếu có lý do đặc biệt

Trong khoảng thời gian nghỉ chờ và làm thủ tục thi giữa 2 môn thi thành phần của bài thi tổ hợp (10 phút), thí sinh đã thi môn thành phần trước đó nếu có nhu cầu đặc biệt và hợp lý thì được cán bộ coi thi xem xét cho ra ngoài phòng thi.

Thí sinh phải nộp lại Phiếu trả lời trắc nghiệm cho cán bộ coi thi, chịu sự quản lý và phải tuân thủ theo hướng dẫn của cán bộ giám sát khi ở ngoài phòng thi.

Cán bộ coi thi và cán bộ giám sát cần phối hợp chặt chẽ để thí sinh có nhu cầu lần lượt ra ngoài phòng thi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến trật tự phòng thi, điểm thi.

Trường hợp 4: Thí sinh có việc đột xuất

Thí sinh có việc đột xuất, đặc biệt xảy ra không thể tiếp tục thi, cán bộ coi thi lập biên bản bất thường; thu đề thi, giấy thi, giấy nháp của thí sinh, bảo quản và nộp cho trưởng điểm thi sau buổi thi.

Trường hợp 5: Thí sinh bị đình chỉ thi

Thí sinh vi phạm quy chế ở mức bị đình chỉ thi, cán bộ coi thi trong phòng thi lajao biên bản, thu tang vật (nếu có) vào báo cáo trưởng điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi.

Thí sinh ị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp, tang vật (nếu cos) cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi say khi hết 2/3 thời gian làm bài thi môn tự luận và hết thời gian làm bài thi trắc nghiệm.

Bài thi, đề thi, giấy nháp, tang vật (nếu có) của thí sinh vi phạm được niêm phong riêng nộp cùng biên bản cho trưởng điểm thi.

Trường hợp 5: Nhầm đề thi THPT quốc gia

Trong trường hợp khi cán bộ coi thi mở túi đề thi phát hiện nhầm đề môn sắp thi hoặc trong túi đề thi có lẫn đề thi môn sắp thi thì phải cho ngay vào túi và báo cáo kịp thời với trưởng điểm thi qua cán bộ giám sát thi.

Trưởng điểm thi lập biên bản và báo cáo ngay về ban coi thi để xin ý kiến chỉ đạo. Trong thời gian đó, các cán bộ coi thi cho thí sinh ngồi trật tự tại phòng thi, không ra khỏi phòng thi.

Truyền hình