Quỹ bảo tồn di sản Huế là quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập và giao UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý, nhằm huy động nguồn lực để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hoặc bố trí kinh phí chưa đủ.
Nghệ thuật khèn Mông trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật khèn Mông trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Ngày 14/10 tại huyện Tủa Chùa, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với “Nghệ thuật chế tác và múa khèn của người Mông tỉnh Điện Biên”.
Giấc mơ biến di sản thành tài sản của Đinh A Ngưi Giấc mơ biến di sản thành tài sản của Đinh A Ngưi
Tôi muốn đưa văn hóa của người Ba Na đến gần hơn với bạn bè bốn phương. Vì muốn giữ văn hóa nguyên bản, sự mộc mạc của con người Tây Nguyên, tôi chọn du lịch cộng đồng để vừa quảng bá, vừa bảo tồn theo kiểu " lấy di sản nuôi di sản". Đinh A Ngưi - ông chủ của homestay ở làng Kgiang đã bộc bạch như vậy.

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 84/2022/NĐ-CP về việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế.

Thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế
Quỹ bảo tồn di sản Huế được thành lập để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế (Ảnh minh họa).

Nghị định nêu rõ, Quỹ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Ngoài ra, Quỹ bảo tồn di sản Huế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi đối với nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước và mở tài khoản tiền gửi đối với nguồn vốn của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Quỹ bảo tồn di sản Huế gồm 6 nhiệm vụ sau: Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ theo quy định; Tài trợ cho các dự án, đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ; Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật liên quan; Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Công bố công khai về quy chế hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế, báo cáo tình hình thực hiện quỹ theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan; Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn tài chính của Quỹ gồm nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nguồn đóng góp, viện trợ và tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm tự nguyện hoặc tài trợ có mục đích,các nguồn hợp pháp khác.

Quỹ được chi dùng thực hiện các công trình, hạng mục trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế do nhà nước quản lý và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ; thực hiện các công trình, hạng mục trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế không do nhà nước quản lý; thực hiện các công trình, hạng mục trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế cụ thể theo yêu cầu của bên tài trợ.

Các di tích đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn xứng đáng được tôn vinh là Di tích Quốc gia Lào Các di tích đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn xứng đáng được tôn vinh là Di tích Quốc gia Lào
Lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh Mo Mường là di sản cần bảo vệ khẩn cấp Lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh Mo Mường là di sản cần bảo vệ khẩn cấp
In bài viết

Truyền hình