Sáng 9/3, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tôn giáo Chính phủ đã ra mắt Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”.
Cần hiểu thật sâu sắc về nghề giáo thì mới có chính sách phù hợp Cần hiểu thật sâu sắc về nghề giáo thì mới có chính sách phù hợp
Mục sư Franklin Graham: Rất vui được chia sẻ về tự do tôn giáo mà tôi được trải nghiệm tại Việt Nam Mục sư Franklin Graham: Rất vui được chia sẻ về tự do tôn giáo mà tôi được trải nghiệm tại Việt Nam
Ra mắt sách trắng "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam"
Sách trắng 'Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam'.

Cụ thể, Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” dày 132 trang gồm 3 chương: giới thiệu thông tin cơ bản về tôn giáo ở Việt Nam; quan điểm của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời kỳ đổi mới; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo quy định trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; những quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; thành tựu, thách thức và ưu tiên của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Phần phụ lục giới thiệu: một số hình ảnh về tôn giáo, đời sống tôn giáo ở Việt Nam; số liệu về tôn giáo; danh mục tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; Điều 24, Hiến pháp 2013 của nước CHXHCN Việt Nam.

Theo ông Nguyên Tiến Trọng Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, hiện nay, ở Việt Nam có trên 26,5 triệu tín đồ tôn giáo (chiếm 27% dân số cả nước), hơn 54 nghìn chức sắc, 135 nghìn chức việc và 29.658 cơ sở thờ tự; có hàng nghìn nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (trong đó có các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam).

Nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, ngay từ Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (năm 1946) và các bản Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam sau này đều luôn khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong các quyền cơ bản của con người. Hiến pháp 2013 quy định: quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền của mọi người.

Thực hiện các nguyên tắc hiến định, Nhà nước Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, dân chủ, công bằng và văn minh. Nhằm cụ thể hoá Hiến pháp năm 2013 và phù hợp với đời sống thực tiễn hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016. Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thực hiện chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực: sự trở lại của niềm tin tôn giáo, sự gia tăng số lượng chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; nhiều hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra với quy mô lớn hơn trước thu hút đông đảo tín đồ và người dân tham dự, ... Nhà nước Việt Nam đã công nhận 36 tổ chức tôn giáo, cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 4 tổ chức và 1 pháp môn tu hành thuộc 16 tôn giáo, theo đó các hoạt động tôn giáo như đào tạo chức sắc, xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự, quan hệ quốc tế,…) của tổ chức, cá nhân tôn giáo diễn ra thuận lợi theo quy định của pháp luật, đã và đang đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của đông đảo quần chúng nhân dân và có những đóng góp tích cực đối với đời sống xã hội.

Ra mắt bộ sách song ngữ Anh - Việt: Trường Sa! Biển ấy là của mình Ra mắt bộ sách song ngữ Anh - Việt: Trường Sa! Biển ấy là của mình
Mới đây, nhà văn Bùi Tiểu Quyên vừa ra mắt bộ sách có tên: Trường Sa! Biển ấy là của mình. Bộ sách được thực hiện song ngữ Việt - Anh với 2 tập: Phong ba nơi đầu sóng và Biển ấy là của mình.
Tọa đàm Tọa đàm "Xung đột Nga - Ukraine: Một năm nhìn lại" và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Ngày 23/2, tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề "Xung đột Nga - Ukraine: Một năm nhìn lại". Tại tọa đàm, các đại biểu đã nhìn nhận và đánh giá tổng quan tác động của cuộc xung đột trong một năm qua và dự báo chiều hướng trong thời gian tới.
In bài viết

Truyền hình