Chiều 7/4, Quốc hội chính thức phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành như Giáo dục và đào tạo, Quốc phòng, Nội vụ, Ngoại giao, Tài chính, Xây dựng...
Trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành Trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành
Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước
Quốc hội nhất trí miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ
Quốc hội đã miễn nhiệm nhiều thành viên Chính phủ

Chiều nay (7/4), Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm các nhân sự này cũng đã được thông qua với 454/457 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (chiếm 94,58% tổng số đại biểu). Theo nghị quyết, 13 thành viên Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm gồm:

1. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

2. Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

3. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh

4. Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

5. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường

6. Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà

7. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện

8. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến

9. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

10. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng

11. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

12. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

13. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Các ĐBQH sẽ thảo luận ở đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm các nhân sự này.

Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV có 27 thành viên, gồm: Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng (trong đó có 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao) và 21 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Trong đó, ông Vương Đình Huệ (Phó Thủ tướng) đã được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Tuấn Anh (Bộ trưởng Công Thương) được phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông Đinh Tiến Dũng (Bộ trưởng Tài chính) làm Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Đỗ Văn Chiến (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) làm Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Quốc hội bầu tân Tổng Thư ký và 3 Chủ nhiệm ủy ban mới Quốc hội bầu tân Tổng Thư ký và 3 Chủ nhiệm ủy ban mới
Quốc hội đã bầu ông Bùi Văn Cường làm Tổng Thư ký Quốc hội. Các ông Nguyễn Đắc Vinh, Lê Quang Huy, Vũ Hải Hà cũng lần lượt được bầu làm Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội.
Hôm nay, trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Hôm nay, trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng
Thủ tướng Chính phủ sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Năm nhân sự mới trúng cử Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Năm nhân sự mới trúng cử Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Quốc hội vừa nhất trí bầu 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới là các ông, bà: Bùi Văn Cường, Nguyễn Đắc Vinh, Lê Quang Huy, Vũ Hải Hà, Nguyễn Thị Thanh.
In bài viết

Truyền hình