Tại Phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Thừa Thiên - Huế Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Thừa Thiên - Huế
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên.
Danh sách 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Tiền Giang Danh sách 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Tiền Giang
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Tiền Giang bầu ra được 8 ĐBQH từ 14 ứng viên.
Phiên họp thứ 57 của Quốc hội sẽ xem xét, quyết định phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới
Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào ngày 27/5. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn từ ngày 14-15/6. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc, bế mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau: Báo cáo tổng kết bước đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Đồng thời xem xét, cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

Xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo Thỏa thuận cam kết và Bảo lãnh của Chính phủ.

Cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Một mội dung quan trọng cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp này là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Thừa Thiên - Huế Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Thừa Thiên - Huế
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên.
Danh sách 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Tiền Giang Danh sách 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Tiền Giang
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Tiền Giang bầu ra được 8 ĐBQH từ 14 ứng viên.
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Trà Vinh Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Trà Vinh
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Trà Vinh bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.

baochinhphu.vn
In bài viết

Truyền hình