Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Trà Vinh bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hải Dương Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hải Dương
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Trị Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Trị
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 6 người trúng cử ĐBQH tại Trà Vinh

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Trà Vinh và các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần:

1. Ông Thạch Phước Bình, sinh ngày 28/9/1978, Tỉnh ủy viên; Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh.

2. Bà Phạm Thị Hồng Diễm, sinh ngày 01/01/1979, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh; Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Trà Vinh.

3. Ông Trần Quốc Tuấn, sinh ngày 08/02/1970, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thị xã Duyên Hải và các huyện: Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải:

1. Ông Bế Trung Anh, sinh ngày 25/10/1966, Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bí thư Đảng ủy Học viện Dân tộc; Chủ tịch Hội đồng Học viện Dân tộc; Giảng viên cao cấp.

2. Ông Ngô Chí Cường, sinh ngày 11/9/1967, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Trà Vinh.

3. Bà Huỳnh Thị Hằng Nga, sinh ngày 28/8/1982, Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Phú Yên Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Phú Yên
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Phú Yên bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 14 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Thanh Hóa Danh sách 14 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Thanh Hóa
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Thanh Hoa bầu ra được 14 ĐBQH từ 24 ứng viên.
Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Thái Bình Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Thái Bình
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Thái Bình bầu ra được 9 ĐBQH từ 15 ứng viên.

In bài viết

Truyền hình