Trong tháng 7, có 23 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, bao gồm Canada, Burundi, Rwanda, Somalia, Belarus, Mỹ, Cape Verde, Venezuela, Algeria, Comoros, Malawi, Argentina, Nam Sudan, Bahamas, Mông Cổ, Sao Tome and Principe, Pháp, Colombia, Bỉ, Ai Cập, Liberia, Peru và Morocco.
In bài viết

Truyền hình