Những ngày nắng nóng cao điểm, những diêm dân tại các huyện ven biển Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghệ An lại tích cực sản xuất trên các cánh đồng muối.
In bài viết

Truyền hình