Ngày 19/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 45 điểm cầu trong toàn quân.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng cảnh sát biển 4 làm sạch 100km bờ biển Cán bộ, chiến sĩ Vùng cảnh sát biển 4 làm sạch 100km bờ biển
34 thí sinh tham dự Hội thi Cán bộ ngành Tham mưu giỏi Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển lần thứ nhất 34 thí sinh tham dự Hội thi Cán bộ ngành Tham mưu giỏi Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển lần thứ nhất

Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển trình bày Báo cáo kết quả 3 năm (2019 - 2021) thực hiện Đề án, trong đó khẳng định: “Trong 3 năm thực hiện Đề án vượt lên trên những thách thức của tình hình thế giới, khu vực, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Đề án luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các ban, bộ ngành Trung ương; sự tham gia tích cực, nghiêm túc, thống nhất, có trọng điểm với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo Đề án các cấp; với tinh thần, trách nhiệm cao đã bám sát mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ cùng những cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị”.

Cùng với đó, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh: “Đề án đã góp phần nâng cao một bước về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là trong xây dựng, bảo vệ an ninh chủ quyền, trật tự an toàn biển đảo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; động viên được ngư dân hăng hái vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về biển, đảo Việt Nam, tạo sự đồng thuận trong xã hội về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc”.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 1 tặng quà ngư dân sau khi tuyên truyền các quy định đối với tàu cá hoạt động trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 1 tặng quà ngư dân sau khi tuyên truyền các quy định đối với tàu cá hoạt động trên biển.

“Thông qua thực hiện Đề án, vị trí, vai trò, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng cao; thực sự là lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh chủ quyền, trật tự, an toàn trên biển”, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai nói.

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, các nhiệm vụ giải pháp cơ bản sẽ được thống nhất nhằm triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Đề án; đồng thời có những kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với Chính phủ; các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân ở 28 tỉnh, thành phố có biển; các lực lượng chức năng thuộc ban, bộ, ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang có liên quan. Chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, nhất là ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức trong tham gia nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cũng tại Hội nghị, các báo cáo tham luận cũng nêu rõ tính hiệu quả trong việc phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - Cơ quan Thường trực thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng; các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các đơn vị lực lượng vũ trang với các cơ quan chức năng liên quan chủ động tham mưu triển khai tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nhận thức rõ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam; đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Trong dịp này, Bộ Quốc phòng đã quyết định khen thưởng cho 31 tập thể, 55 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án và trong Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến để đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống.

Tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2022 Tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2022
Trong 3 ngày (từ 19-21/4), chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2022 đã diễn ra trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ.
Tàu cảnh sát biển Philippines và tàu hải cảnh Trung Quốc đối đầu nhau ở bãi cạn Scaborough Tàu cảnh sát biển Philippines và tàu hải cảnh Trung Quốc đối đầu nhau ở bãi cạn Scaborough
Philippines cho biết tàu hải cảnh 3305 của Trung Quốc đã "cơ động ở khoảng cách gần" với tàu tuần tra BRP Malabrigo hoạt động gần bãi cạn Scarborough.
In bài viết

Truyền hình