Ngày 21/3, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thông báo kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vòng 1.
Thư chúc Tết của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Thư chúc Tết của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Việt Nam-Campuchia phối hợp tổ chức các hoạt động của Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia phối hợp tổ chức các hoạt động của Năm Hữu nghị

Cụ thể, căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng công chức, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/02/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thì nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Thực hiện Kế hoạch số 1498/LHHN-TCCB ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về việc tổ chức thi tuyển công chức làm việc tại Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam,

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Hội đồng tuyển dụng) thông báo kết quả thi Vòng 1 (trắc nghiệm) kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam như sau:

1. Kết quả thi Vòng 1

- Bảng kết quả thi Vòng 1 (môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ và môn Tin học) được (i) gửi kèm Thông báo này, (ii) niêm yết tại trụ sở Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và (iii) đăng trên website của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (www.vufo.org.vn) và Tạp chí Thời đại (http://thoidai.com.vn).

2. Nộp đơn phúc khảo

Các thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi cần nộp đơn phúc khảo (theo mẫu gửi kèm, phải có chữ ký trực tiếp của thí sinh) trực tiếp hoặc qua bưu điện. Chi tiết như sau:

2.1. Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 23/3/2022 đến 17h00 ngày 06/4/2022 (chỉ chấp nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện đến Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trước 17h00 ngày 06/4/2022).

2.2. Địa điểm/ địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Phòng 401, Ban Tổ chức – Cán bộ, tầng 4, Nhà Hữu nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội (điện thoại 080.44381 và 080.43302)

2.3. Lệ phí phúc khảo: 150.000đ/bài thi (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính). Thí sinh nộp lệ phí khi nộp đơn phúc khảo.

Hội đồng tuyển dụng không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo không đúng theo quy định hoặc nộp/gửi tới sau thời hạn nêu trên.

- Xem đơn phúc khảo bài thi tại đây

- Xem danh sách điểm thi vòng 1 tại đây

- Xem danh sách thí sinh không dự thi tại đây

Hội đồng tuyển dụng trân trọng thông báo.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông báo về kỳ thi tuyển dụng vòng 1 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông báo về kỳ thi tuyển dụng vòng 1
VUFO: Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 VUFO: Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022
In bài viết

Truyền hình