"Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" là một trong 5 nội dung/dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016.
Trà Vinh: lan tỏa thông tin tích cực để tránh thông tin xấu độc Trà Vinh: lan tỏa thông tin tích cực để tránh thông tin xấu độc
Với phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” theo tinh thần Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trang mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh” và Đề án đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Đến nay, qua hơn 03 năm thực hiện hầu hết cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã nhận thức đúng đắn, toàn diện hơn về tính hai mặt của Internet và mạng xã hội; từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội cũng như việc đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc trên môi trường mạng.
Những bài học kinh nghiệm từ công tác giảm nghèo bền vững Những bài học kinh nghiệm từ công tác giảm nghèo bền vững
Từ công tác giảm nghèo bền vững trong thời gian qua, nhiều tỉnh, thành, đơn vị đã rút ra một số bài học kinh nghiệm thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Giai đoạn 2016-2020, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức tập huấn, xây dựng khung chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thông tin cơ sở; phát động 4 cuộc thi báo chí với công tác giảm nghèo; dự kiến hết năm 2020 hoàn thành thiết lập 20 cụm thông tin cơ sở tại cửa khẩu quốc tế và trung tâm giao thương. Các địa phương đã triển khai khoảng 142 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 20.226 lượt cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở; hỗ trợ 9.694 tivi và 4.058 radio cho các hộ nghèo; trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 234 huyện và 794 xã; xây dựng, nâng cấp 582 điểm thông tin, tuyên truyền cổ động ngoài trời ở 356 xã nghèo.

1.240 người tham gia hoạt động xóa đói, giảm nghèo

Để thực hiện đề án này, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, sở, ban, ngành tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, nâng cao nhận thức trách nhiệm giảm nghèo của toàn xã hội, khơi dậy sức mạnh vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức, triển khai nhiều hình thức công tác giảm nghèo phù hợp với từng ngành nghề. Đến năm 2020, các cấp, ban, ngành tổ chức 20 hoạt động xóa đói, giảm nghèo với hơn 1.240 lượt người tham gia; in và phát hành 10.000 tờ rơi, 22.000 tờ rơi và đăng tải hơn 500 bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lạng Sơn: 5860 hộ thoát nghèo nhờ thực hiện
Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nhượng Bạn ( Lộc Bình) nghiên cứu thông tin từ tủ sách báo của nhà trường.

Đồng thời, theo Quyết định số 45 / QĐ-TTg, chủ trương “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021. UBND thực hiện nghiêm túc việc phát hành báo, tạp chí trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, UBND huyện, thành phố phát hành tổng số 643.515 tờ báo, tạp chí. Việc này sẽ góp phần công khai đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật dân tộc, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, động viên người nghèo nỗ lực vượt khó, sử dụng chính sách dân tộc vào sản xuất để nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%

UBND tỉnh đã phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là “cầu nối”, đưa đường lối, chính sách của Đảng, chính sách dân tộc đến với đồng bào, giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tích cực nghiên cứu, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế. Nâng cao hiệu quả và xóa nghèo bền vững.

Thôn Khun Pàu, xã Điềm He, huyện Văn Quan có 74 hộ, trong đó có hơn 320 hộ dân tộc Nùng. Những tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình làm kinh tế giỏi được đăng trên báo, tạp chí, truyền hình là tư liệu quan trọng để tuyên truyền, vận động người dân phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế cao như: trồng bưởi, hồng, ổi, mắc ca, keo… Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm hơn 3%. Đến năm 2020, 6 hộ trong thôn thoát nghèo.

Bằng những biện pháp thiết thực này, đến năm 2020, tỉnh đưa 5860 hộ thoát nghèo và giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 7,89% (giảm 3% so với năm 2019).

Việt Nam là quốc gia đầu tiên về đích trước Mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ về giảm nghèo Việt Nam là quốc gia đầu tiên về đích trước Mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ về giảm nghèo
Sáng 11/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Theo Thủ tướng, trong giai đoạn 2016-2020, đã đưa tỷ lệ nghèo từ 9,88% (năm 2015) còn 3,75% vào năm 2019 và dự kiến dưới 3% trong năm 2020, đưa Việt Nam thành một quốc gia đầu tiên về đích trước Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về giảm nghèo.
Tỷ lệ hộ nghèo tại Thanh Hóa giảm bình quân 2,54%/năm Tỷ lệ hộ nghèo tại Thanh Hóa giảm bình quân 2,54%/năm
Trong giai đoạn 2015 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,56%/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 13,51% (năm 2016) xuống 3,27% (năm 2019).
In bài viết

Truyền hình