Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 41 trường hợp cán bộ thiếu điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, trong đó có 9 trường hợp thiếu trình độ quản lý nhà nước, 6 trường hợp thiếu trình độ ngoại ngữ và 26 trường hợp thiếu trình độ lý luận chính trị...
Vì sao đổi trưởng đoàn khi thanh tra hàng loạt bệnh viện, cơ sở y tế ở Cà Mau Vụ Thanh tra nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc: Uỷ ban Kiểm tra T.Ư đang xem xét kỷ luật Thanh tra Đại học Điện lực: Hàng trăm thí sinh trúng tuyển sai quy định
ba ria vung tau xac dinh 41 truong hop can bo thieu dieu kien tieu chuan bo nhiem

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được kết luận có 41 trường hợp cán bộ thiếu điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 499/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký kết hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/4/2019.

Theo kết luận này, có 41 trường hợp cán bộ thiếu điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, trong đó có 9 trường hợp thiếu trình độ quản lý nhà nước; 6 trường hợp thiếu trình độ ngoại ngữ và 26 trường hợp thiếu trình độ lý luận chính trị (đang được cử đi học); trong đó có 9 trường hợp được bổ nhiệm sau ngày 28/12/2017 thiếu điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ quản ]ý nhà nước (4 trường hợp), trình độ lý luận chính trị (3 trường hợp), trình độ ngoại ngữ (2 trường hợp).Tại thời điểm thanh tra, còn 3 trường hợp bổ nhiệm lại chỉ có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A và được bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017.

Ngoài ra, Việc tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, có 04 trường hợp trước khi xét chuyển là viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập đã được thủ trưởng các cơ quan, tổ chức biệt phái, trưng tập đến nhận công tác tại cơ quan, tổ chức hành chính tiếp nhận công chức.

Trình tự và thẩm quyền xét chuyển được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản thực hiện theo quy định pháp luật. Tuy nhân, 3 trường hợp tại thời điểm được xét chuyển và tại thời điểm thanh tra chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (1 trường hợp đã chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập).

Thông qua việc thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay; các trường hợp trong nguồn quy hoạch để kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng và có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, hoàn thiện đầy đủ điều kiện, chiêu chuẩn theo quy định; lập kế hoạch cử 03 công chức được bổ nhiệm lại và 2 công chức được xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên được Kết luận thanh tra chỉ ra và các công chức sau khi cơ quan, đơn vị rà soát chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức hiện giữ; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm.

Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

ba ria vung tau xac dinh 41 truong hop can bo thieu dieu kien tieu chuan bo nhiem Vì sao đổi trưởng đoàn khi thanh tra hàng loạt bệnh viện, cơ sở y tế ở Cà Mau

Từ 7/10, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong 70 ngày đối với hơn chục bệnh viện và cơ sở y tế trong ...

ba ria vung tau xac dinh 41 truong hop can bo thieu dieu kien tieu chuan bo nhiem Vụ Thanh tra nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc: Uỷ ban Kiểm tra T.Ư đang xem xét kỷ luật

Liên quan đến vụ Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc, Phó chánh Thanh tra Bộ này cho biết, Ủy ban ...

ba ria vung tau xac dinh 41 truong hop can bo thieu dieu kien tieu chuan bo nhiem Thanh tra Đại học Điện lực: Hàng trăm thí sinh trúng tuyển sai quy định

Bộ GD&ĐT đã chính thức kết luận về sai phạm của trường Đại học Điện lực sau khi thanh tra.

Truyền hình