Trong bối cảnh thiên tai và diễn biến dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, chúng ta cần chuẩn bị thật sự chu đáo, sẵn sàng tất cả các kịch bản để nếu trong trường hợp xảy ra “thảm họa kép” sẽ không bị lúng túng.
[INFOGRAPHIC] Cần chuẩn bị chu đáo trước nguy cơ xảy ra thảm họa kép
[INFOGRAPHIC] Chi tiết 3 phân vùng phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội [INFOGRAPHIC] Chi tiết 3 phân vùng phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội
Tối 3/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố phân chia ra 3 vùng "đỏ, cam, xanh" dựa trên mức độ nguy cơ. Các vùng này sẽ được áp dụng các mức giãn cách khác nhau, thời gian thực hiện từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9.
[Infographic] Các kỳ Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam [Infographic] Các kỳ Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã trải qua 5 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Ngày 5/12/2019, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của VUFO sẽ diễn ra tại Hà Nội.
[Infographic] Công tác phi chính phủ nước ngoài: Chắp cánh cho sứ giả hoà bình [Infographic] Công tác phi chính phủ nước ngoài: Chắp cánh cho sứ giả hoà bình
Công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) có nhiều mục tiêu quan trọng. Đó là tranh thủ các nguồn lực kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ... từ các tổ chức PCPNN góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển nhiều mặt kinh tế, xã hội. Đồng thời cũng là kênh để giới thiệu, quảng bá đất nước, con người Việt Nam xưa và nay tới nhân dân thế giới.
In bài viết

Truyền hình