Đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã trải qua 5 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Ngày 5/12/2019, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của VUFO sẽ diễn ra tại Hà Nội.
In bài viết

Truyền hình