Hơn 300 tư liệu được trưng bày tại chuyên đề “Việt Nam - Mùa thu năm 1945 và sự nghiệp đổi mới hôm nay” tại địa chỉ 31 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh 2/9.
Nhiều tư liệu quý được trưng bày tại triển lãm “Công an Campuchia - Lào - Việt Nam - Những dấu ấn hữu nghị và hợp tác” Nhiều tư liệu quý được trưng bày tại triển lãm “Công an Campuchia - Lào - Việt Nam - Những dấu ấn hữu nghị và hợp tác”
29 tác phẩm của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm tranh thanh thiếu niên ASEAN – Trung Quốc lần thứ hai 29 tác phẩm của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm tranh thanh thiếu niên ASEAN – Trung Quốc lần thứ hai
Hơn 300 tư liệu trưng bày tại chuyên đề "Việt Nam - Mùa thu năm 1945 và sự nghiệp đổi mới hôm nay"

'Việt Nam - Mùa thu năm 1945 và sự nghiệp đổi mới hôm nay'' (Ảnh: Báo Hà Nội mới).

Sự kiện trưng bày diễn ra đến hết ngày 10/9. Được biết, hơn 300 tư liệu bao gồm sách, báo, tạp chí được sắp xếp theo 4 nội dung, phản ánh chân thực về tình hình và những thay đổi lớn trong đời sống của nhân dân Việt Nam trước và sau Cách mạng Tháng Tám.

Chuyên đề chia làm hai nội dung:

Một là “Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945” gồm các tư liệu viết về sự áp bức bóc lột và cuộc sống cơ cực của người dân Việt Nam dưới chế độ thực dân, sự nhận thức và thay đổi về tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, các cuộc khởi nghĩa và sự chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Hai là “Cách mạng Tháng Tám - Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam” gồm các cuốn sách, tư liệu khẳng định vị trí, tầm vóc và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám. Phần 3 “Quốc khánh 2-9 và những ngày độc lập” trưng bày nhiều hình ảnh phản ánh không khí tưng bừng, phấn khởi của người dân trong dịp Quốc khánh; sách viết về những ngày đầu tiên sau độc lập, về ký ức của những người dân với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Phần 4 “Việt Nam và sự nghiệp đổi mới hôm nay” phản ánh đời sống kinh tế - xã hội và các bước phát triển vượt bậc của Việt Nam trong những năm sau giải phóng.

Trưng bày chuyên đề là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, tăng cường niềm tự hào về truyền thống yêu nước, niềm tin vào Đảng và con đường đổi mới của dân tộc Việt Nam.

Cảnh giác với thủ đoạn dùng con dấu, tài liệu giả để lừa doanh nghiệp Cảnh giác với thủ đoạn dùng con dấu, tài liệu giả để lừa doanh nghiệp
Đại sứ quán Việt Nam tham gia ngày thứ bảy cộng sản tại Nga Đại sứ quán Việt Nam tham gia ngày thứ bảy cộng sản tại Nga
In bài viết

Truyền hình