Bộ Nội vụ đề xuất Hà Nội, TP.HCM mỗi địa phương có 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố. Các thành phố khác trực thuộc trung ương có từ 3-4 Phó Chủ tịch.

ha noi tphcm moi dia phuong co 5 pho chu tich

Ảnh TL (minh họa)

Bộ Nội vụ đề xuất Hà Nội, TP.HCM có 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố. Đề xuất đưa ra trong dự thảo nghị định quy định số lượng Phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách thức thành viên UBND các cấp. Dự thảo này sẽ thay thế nghị định 107/2004/NĐ-CP và các văn bản, sửa đổi, bổ sung liên quan.

Việc đưa ra dự thảo mới xuất phát từ việc nghị định cũ không quy định thống nhất các tiêu chí để xác định số lượng cụ thể Phó chủ tịch UBND các cấp, dẫn đến tình trạng nhiều địa phương có văn bản xin Thủ tướng cho tăng số lượng Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện vượt khung.

Theo dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất số lượng Phó chủ tịch UBND áp dụng cụ thể đối với vùng nông thôn và đô thị.

Đối với tỉnh loại 1 có 4 Phó chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí như có dân số từ 2 triệu người trở lên, diện tích từ 10.000 km2 trở lên, có từ 20 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở lên. Tỉnh loại 2, 3 sẽ có 3 Phó chủ tịch UBND.

Dự thảo cũng đề xuất số lượng cụ thể Phó chủ tịch UBND ở Hà Nội và TP.HCM là 5.

Ngoài 2 thành phố trên, thành phố trực thuộc trung ương có 4 Phó chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí như có dân số từ 1,5 triệu người trở lên, diện tích từ 1.500 km2 trở lên, có từ 15 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở lên.

Thành phố trực thuộc TƯ không thuộc trường hợp trên chỉ được có 3 Phó chủ tịch UBND.

Theo Vietnamnet

In bài viết

Truyền hình