Chiều 12/9, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về Quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố.
Hỗ trợ đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19 Hỗ trợ đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19.
Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu theo Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu theo Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu theo Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA.

Chiều 12/9, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về Quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố.

Đối tượng áp dụng là công chức, viên chức, lao động hợp đồng đang làm việc tại thời điểm nghị quyết có hiệu lực thi hành, đồng thời đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, Phòng y tế thuộc UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

Viên chức, lao động hợp đồng có chuyên môn y tế đang làm công tác y tế tại thời điểm nghị quyết có hiệu lực thi hành, đồng thời đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng Người có công số II, Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Công chức, viên chức, lao động hợp đồng đã làm việc và đã nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, Phòng y tế thuộc UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Viên chức, lao động hợp đồng có chuyên môn y tế đã làm công tác y tế và đã nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng Người có công số II, Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong khoảng thời gian từ 23-1-2020 đến ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Các mức hỗ trợ được đề xuất theo mức độ công việc và cho từng vị trí trực tiếp làm chuyên môn y tế và không trực tiếp làm chuyên môn y tế.

Trong đó, mức 1 là 10.000.000 đồng/người (tham khảo mức chi hỗ trợ một lần đối với người làm trực tiếp tại Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 24-8-2021 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh); mức 2 là 7.000.000 đồng/người (bằng 70% mức 1); mức 3 là 5.000.000 đồng (bằng khoảng 70% mức 2).

Quang cảnh kỳ họp.

Cụ thể như sau:

Đối với các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, dược phẩm, thực phẩm: Người trực tiếp làm chuyên môn y tế (lâm sàng, cận lâm sàng và dược, chuyên môn, xét nghiệm) mức hỗ trợ 10.000.000 đồng/người; người không trực tiếp làm chuyên môn y tế (quản lý, hành chính), mức hỗ trợ 7.000.000 đồng/người.

Đối với Trung tâm giám định y khoa, Trung tâm pháp y, Trung tâm Tư vấn dân số kế hoạch hóa gia đình, Chi cục dân số Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm: Người trực tiếp làm chuyên môn y tế (lâm sàng, cận lâm sàng và dược, chuyên môn, xét nghiệm), mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/người; người không trực tiếp làm chuyên môn y tế (quản lý, hành chính), mức hỗ trợ 5.000.000 đồng/người.

Đối với cơ quan văn phòng Sở Y tế: Các phòng nghiệp vụ Y, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở Y tế, mức hỗ trợ 10.000.000 đồng/người; phòng Nghiệp vụ Dược, Tổ chức cán bộ, Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Thanh tra Sở, mức hỗ trợ 7.000.000 đồng/người; phòng y tế thuộc UBND các quận, huyện, thị xã, mức hỗ trợ 7.000.000 đồng/người.

Viên chức, lao động hợp đồng có chuyên môn y tế làm công tác y tế tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng Người có công số II, Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng/người.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ gồm 257,859 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp thành phố.

Trước đó, thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khẳng định, việc hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố Hà Nội thể hiện sự quan tâm, trân trọng, ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế; phù hợp với đặc thù của thành phố, khả năng cân đối ngân sách và đúng thẩm quyền.

Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19 Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Bộ Y tế đề xuất nâng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế dự phòng, y tế xã, phường Bộ Y tế đề xuất nâng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế dự phòng, y tế xã, phường
Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, theo đó đề xuất nâng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế dự phòng, nhân viên y tế tại trạm y tế xã, phường, trung tâm y tế quận, huyện, thành phố và bệnh viện tuyến huyện.
In bài viết

Truyền hình