Giai đoạn 2017-2022, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã vận động được hơn 2.862 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 16 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng khó khăn, yếu thế khác cải thiện cuộc sống..
Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4: cần sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các ngành liên quan Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4: cần sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các ngành liên quan
Hỗ trợ hơn 1.000 cơ hội việc làm cho người khuyết tật Hỗ trợ hơn 1.000 cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam (Hội) vừa tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo báo cáo nhiệm kỳ khóa V (2017 – 2022), phương thức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, phong phú, có nhiều đổi mới, chuyển mạnh sang các hoạt động trợ giúp mang tính bền vững, tạo môi trường, tạo cơ hội để người khuyết tật, trẻ mồ côi, các đối tượng yếu thế tự vươn lên tham gia vào các hoạt động kinh tế-xã hội, hòa nhập cộng đồng…

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội hết sức khó khăn vì thiên tai, dịch bệnh nhưng Hội vẫn vận động được hơn 2862 tỉ đồng để tổ chức nhiều chương trình, dự án hỗ trợ cho hơn 16 triệu lượt người được hưởng lợi. Qua đó, góp phần tích cực cùng Đảng, Nhà nước bảo vệ trợ giúp và chăm sóc đảm bảo quyền của người khuyết tật, trẻ mồ côi đảm bảo an sinh xã hội công bằng vì sự tiến bộ chung của xã hội, sự phát triển bền vững của đất nước để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam khóa VI ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam khóa VI ra mắt Đại hội. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội sẽ tập trung huy động, kết nối nguồn lực xã hội để trợ giúp các đối tượng về y tế, giáo dục, đi lại, sinh hoạt, nhà ở, vệ sinh, môi trường, học nghề, việc làm, sinh kế; thực hiện có hiệu quả 6 chương trình bảo trợ trọng tâm; tổ chức nhiều hình thức kết nối linh hoạt, phù hợp để hỗ trợ người khuyết tật học nghề, tìm việc làm, tạo sinh kế; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Hội cũng tiếp tục phối hợp với Hội doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai Chương trình đỡ đầu 1.000 trẻ mồ côi học tập đến khi trưởng thành.

Cùng trẻ khuyết tật kiến tạo cuộc sống hồn nhiên qua những sắc màu Cùng trẻ khuyết tật kiến tạo cuộc sống hồn nhiên qua những sắc màu
Phát động cuộc thi vẽ tranh trực tuyến hướng đến trẻ em khuyết tật Phát động cuộc thi vẽ tranh trực tuyến hướng đến trẻ em khuyết tật
In bài viết

Truyền hình