Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân đã đạt nhiều kết quả ấn tượng, góp phần nâng tầm vị thế đất nước ta trên trường quốc tế. Đây là một trong 5 kết quả nổi bật của đất nước ta trong năm 2022. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phụ trách Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức Liên hiệp (Cụm thi đua) cho biết như vậy tại Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2022 của Cụm ngày 19/12 tại Hà Nội
Ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch Ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch
Phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng tầm phong trào thi đua Phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng tầm phong trào thi đua

Đa dạng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế

Tại Hội nghị, báo cáo kết quả hoạt động Cụm thi đua năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Năm 2022, các thành viên trong Cụm thi đua tiếp tục có sự đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách đối ngoại của Nhà nước, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng, các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua đã thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa, củng cố quan hệ với bạn bè, đối tác truyền thống và mở rộng quan hệ với các đối tác thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, du lịch... Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, giao lưu với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa trong Năm hữu nghị Việt Lào, Việt Nam – Camphuchia, Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức thành công năm láng giềng và năm đa phương trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ngoại giao lớn của đất nước với hiệu quả cao, kết quả tốt đẹp, dành nhiều tình cảm của bạn bè quốc tế. Quán triệt, triển khai chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các hội nghị, các hoạt động đối ngoại.

Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế với sự tham gia của hơn 170 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức sự kiện này, mở ra cơ hội hợp tác, cùng tìm hiểu, nghiên cứu xu hướng phát triển của trang bị kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, an ninh trên thế giới.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga (ngoài cùng, bên trái) cùng đại diện các tổ chức thành viên Cụm thi đua ký Giao ước thi đua năm 2023.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga (ngoài cùng, bên trái) cùng đại diện các tổ chức thành viên Cụm thi đua ký Giao ước thi đua năm 2023.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia Đại hội Viconac và lần đầu tiên được tặng Bằng khen của Liên đoàn Cựu Chiến binh Đông Nam Á. Năm 2022, Hội Nông dân Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Nông dân thế giới (WFO), tạo cơ hội mở rộng và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với 70 tổ chức nông dân thế giới, góp phần quảng bá nông sản Việt Nam đến các thị trường mới. Tiếp tục triển khai, thực hiện 05 chương trình, dự án quốc tế tài trợ; phối hợp với AsiaDHRRA, Viện Nghiên cứu Mekong xây dựng đề xuất dự án khu vực về phát triển nông nghiệp sinh thái tăng cường hợp tác hữu nghị nông dân Việt Nam – Lào – Campuchia.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục triển khai và thực hiện các dự án hợp tác với các tổ chức quốc tế; thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trong các hoạt động và quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn khách đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng các văn kiện pháp lý về biên giới, tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tham gia xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Các đơn vị thành viên tổ chức đa dạng các hoạt động đối ngoại Nhân dân góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế.

Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua

Tại Hội nghị, các tổ chức thành viên Cụm thi đua đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong việc triển khai các phong trào thi đua năm 2022 đồng thời đề xuất giải pháp triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trong năm 2023.

Ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Năm 2022, các tổ chức thành viên của Cụm thi đua đã bám các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước và Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động; cụ thể hóa thành nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của tổ chức mình.

 Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Ảnh: Hải An).
Ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hải An).

“Điểm nổi bật của việc triển khai các phong trào thi đua năm 2022 là các tổ chức thành viên đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, cách thức phát động phong trào và đạt nhiều kết quả cụ thể, gắn với nhu cầu, lợi ích của từng đoàn viên, hội viên. Trong năm, các tổ chức đều tổ chức hoạt động đối thoại với người đứng đầu Chính phủ, tham gia kiến nghị cơ chế chính sách cho đoàn viên, hội viên của mình”, ông Nam cho biết.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao những thành tích nổi bật của các thành viên của Cụm thi đua; đồng thời khẳng định, 9 tổ chức trong Cụm đã trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân, chỗ dựa quan trọng để động viên mỗi đoàn viên, hội viên cùng đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hải An).
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh: Hải An).

Theo ông Đỗ Văn Chiến, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua của cụm trước hết là nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan tổ chức mình, sau đó là đóng góp tích cực, thiết thực vào các phong trào thi đua.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị trong năm 2023, các tổ chức thành viên trong Cụm thi đua cần phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực, động viên, khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân học tập điển hình tiên tiến, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội cần tập trung vào nhiệm vụ góp ý sửa đổi bổ sung Luật Đất đai; quan tâm lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Mỗi tổ chức thành viên trong Cụm thi đua cần sáng tạo trong cách thức tiếp cận với phương châm tự làm mới mình để việc triển khai các phong trào thi đua đến gần với nhân dân hơn và đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân…

Tại Hội nghị, 9 tổ chức trong Cụm thi đua gồm: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung ương Hội Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã ký Giao ước thi đua năm 2023 với 8 nội dung. Trong đó có nội dung: Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; tổ chức các hoạt động trao đổi, giao lưu, hợp tác với nhân dân các nước; mở rộng quan hệ, tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam; tổ chức các hoạt động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Hội nghị cũng đã bình bầu các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2022 để trình Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam khen thưởng. Đồng thời, thống nhất giới thiệu Hội Cựu Chiến binh Việt Nam làm Cụm trưởng Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2023.

VUFO phát động phong trào thi đua năm 2022 với 5 nội dung chính VUFO phát động phong trào thi đua năm 2022 với 5 nội dung chính
Nhiều sáng kiến hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua Nhiều sáng kiến hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua
In bài viết

Truyền hình