Năm 2021, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (Liên hiệp Hữu nghị) tỉnh Bắc Giang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự tự chủ, khắc phục khó khăn, tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại” ngày càng vững chắc, Liên hiệp Hữu nghị Bắc Giang đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.
Góp phần tăng cường quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của tỉnh An Giang Góp phần tăng cường quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của tỉnh An Giang
Nhiều sáng kiến mang tính đột phá trong quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài Nhiều sáng kiến mang tính đột phá trong quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài
Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua cho Liên hiệp Hữu nghị tỉnh
Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua cho Liên hiệp Hữu nghị Bắc Giang.

Trong năm 2021, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang tập trung hướng dẫn các Hội Hữu nghị song phương thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, vận động phát triển Hội và hội viên, quan tâm đến phát triển hội viên trẻ, có trình độ. Các Hội Hữu nghị song phương cũng chú trọng đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, tăng cường hiệu quả và tính hấp dẫn của hoạt động đối ngoại nhân dân để huy động nguồn lực, thu hút, vận động doanh nhân, trí thức, sinh viên, học sinh... tham gia công tác đối ngoại nhân dân.

Thống kê đến cuối năm 2021, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang có 9 Hội Hữu nghị song phương thành viên (có 02 hội mới là Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia hai huyện Lục Nam và Yên Dũng), hơn 80 hội, chi hội thành viên cấp huyện, xã với hơn 6.000 hội viên tham gia sinh hoạt, hoạt động ở tất cả 10 huyện, thành phố.

Bám sát phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, “Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, Liên hiệp Hữu nghị Bắc Giang và các hội thành viên đã thực hiện tốt công tác tổ chức, triển khai nhiều hoạt động hòa bình, hữu nghị và hợp tác, đặc biệt là đoàn kết, chung tay phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19.

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang cũng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổng số tiền vận động gần 2 tỷ đồng và nhiều hàng hóa, trang thiết bị y tế. Liên hiệp Hữu nghị Bắc Giang cũng thường xuyên kết nối với Hội những người Bắc Giang ở nước ngoài như: Cộng hòa Séc, Đức, Nga, Ba Lan... kịp thời trao đổi, phản ánh những hoạt động hữu nghị và hợp tác nhân dân.

Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại từng bước được đổi mới và nâng cao; trang thông tin điện tử (tại địa chỉ: bgufo.bacgiang.gov.vn) đã chính thức đưa vào hoạt động với nhiều thông tin cập nhật về các hoạt động hòa bình, hữu nghị... Liên hiệp Hữu nghị Bắc Giang cũng tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh liên quan đến công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân đến gần 1.000 đại biểu là Uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hữu nghị Bắc Giang, các Hội Hữu nghị song phương, hội viên, nhân dân.

Đặc biệt, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang đã từng bước đổi mới phương pháp hoạt động của các Hội Hữu nghị song phương, gắn hoạt động đối ngoại nhân dân với các phong trào thi đua yêu nước do cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng và nhân dân ở địa phương... Đáng chú ý Hội Hữu nghị Việt – Trung và Chi hội Hữu nghị Việt – Trung Trường Đại học Nông Lâm Bắc tổ chức Hội nghị tiếp xúc, hướng dẫn 03 hộ các kỹ thuật trong kỹ thuật trồng, chăm sóc Nho hạ đen tại xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang; 01 hộ đã triển khai thành công mô hình này...

Khép lại năm 2021, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen, UBND tỉnh Bắc Giang tặng Cờ thi đua. Đây là điểm tựa quan trọng để trong thời gian tới, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút đầu tư phát triển KT-XH của tỉnh”; củng cố, xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên.

Trong năm 2022, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; đổi mới và nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; tập trung làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn các Hội Hữu nghi song phương làm tốt công tác củng cố, phát triển hội, hội viên, đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường công tác hòa bình, đoàn kết hữu nghị với các nước láng giềng, các nước đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang cũng định hướng đổi mới cách tiếp cận, thường xuyên trao đổi thông tin với Sở Ngoại vụ, các cơ quan chức năng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; vận động tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố niềm tin, yên tâm hướng về Tổ quốc… góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng quê hương Bắc Giang giàu đẹp và văn minh.

Tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh kế giữa Bắc Giang và Ấn Độ Tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh kế giữa Bắc Giang và Ấn Độ
Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa V xác định đổi mới và nâng cao hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa V xác định đổi mới và nâng cao hoạt động
In bài viết

Truyền hình