Sáng 21/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang (Liên hiệp An Giang) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội thông qua hình thức trực tuyến.
Nhiều sáng kiến mang tính đột phá trong quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài Nhiều sáng kiến mang tính đột phá trong quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài
Chủ tịch nước gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang Chủ tịch nước gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang

Theo báo cáo của đại hội, trong nhiệm kỳ 2014 - 2021, Liên hiệp An Giang và các Hội thành viên đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực hoà bình đoàn kết hữu nghị, hợp tác nhân dân quốc tế, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, thông tin tuyên truyền đối ngoại và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Góp phần tăng cường quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của tỉnh An Giang
Quang cảnh Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Liên hiệp An Giang hiện có 6 Hội hữu nghị thành viên, trong đó có Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc mới được thành lập trong nhiệm kỳ đã có nhiều nỗ lực tổ chức các hoạt động hữu nghị, góp phần tăng cường quan hệ với nhân dân các nước đối tác, đặc biệt là nước bạn Campuchia. Với vai trò là cơ quan đầu mối công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, nhiệm kỳ qua, Liên hiệp An Giang đã tích cực tiếp xúc vận động, góp phần vào kết quả giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh giai đoạn 2015 - 2021 đạt gần 91 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Liên hiệp An Giang đã đề ra mục tiêu là: tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả” trong các mặt hoạt động theo tinh thần Chỉ thị 04-CT/TW ngày 6/7/2011 và của Chỉ thị 38-CT/TW Ban Bí thư Trung ương Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo công tác đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường đoàn kết hữu nghị với bạn bè truyền thống, chủ động thiết lập và phát triển quan hệ với các đối tác mới phù hợp. Bên cạnh đó, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các hội hữu nghị thành viên trong điều kiện và khả năng cho phép; thường xuyên tạo động lực cho các hội hữu nghị thành viên để mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức nhân dân, bạn bè quốc tế, vận động kiều bào tham gia thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; góp phần an sinh xã hội, từng bước giảm nghèo, tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài để tạo thêm nguồn lực cho tỉnh trong những năm tới.

Góp phần tăng cường quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của tỉnh An Giang
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu chỉ đạo Đại hội thông qua hình thức trực tuyến. Ảnh chụp VUFO tại điểm cầu Hà Nội.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2021 của Liên hiệp An Giang. Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đề nghị thời gian tới, Liên hiệp An Giang cần chủ động tham mưu với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo để quán triệt, thống nhất thống nhất, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về đối ngoại và Điều lệ của Liên hiệp hữu nghị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 23/3/2021; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ và hàng năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội VI của VUFO. Bên cạnh đó, Liên hiệp An Giang tập trung vào một số nhiệm trọng tâm, cụ thể:

Một là, nâng cao tính hiệu quả, thiết thực của hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước phục vụ yêu cầu phát triển đất nước, trước hết là thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 là phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt chú trọng tăng cường quan hệ với các nước láng giềng có chung biên giới, các nước đối tác lớn, quan trọng.

Năm 2022 là năm có nhiều sự kiện đối ngoại lớn như: Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia; Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc... Liên hiệp An Giang cần phát huy sự chủ động, sáng tạo của các Hội thành viên, đề xuất sáng kiến, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân gắn kết chặt chẽ với thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch, huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Hai là, tích cực, chủ động triển khai chương trình vận động dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh, tăng cường sử dụng các hình thức trực tuyến để kết nối, tiếp xúc với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, huy động nguồn lực thực hiện các chương trình, lĩnh vực, danh mục dự án ưu tiên để công tác phi chính phủ đáp ứng đúng mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là các chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội…

Ba là, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và nâng cao chất lượng bản tin hữu nghị, trang thông tin điện tử bằng hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt để thông tin về An Giang, các thành tựu phát triển của địa phương và Việt Nam, về chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta nhất là về thành tựu trong bảo đảm quyền con người, dân tộc, tôn giáo, vấn đề chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển đảo, kịp thời đấu tranh có hiệu quả chống lại các luận điệu sai trái về Việt Nam.

Bốn là, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tốt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Tăng cường kết nối phát huy vai trò bà con An Giang ở nước ngoài về góp sức xây dựng quê hương đất nước tươi đẹp. Tích cực chăm lo hỗ trợ bà con người Khrme gốc Việt ở các tỉnh vùng biên ổn định cuộc sống, tuân thủ các quy định của nước sở tại.

Năm là, chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân cho cơ quan thường trực và các Hội thành viên. Tham mưu tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn về đối ngoại nhân dân. Nghiên cứu khả năng thành lập thêm 1-2 Hội hữu nghị.

Chủ tịch VUFO tin tưởng với sự lãnh đạo của tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và sự hỗ trợ, phối hợp của các sở ban ngành đoàn thể, trên nền tảng kinh nghiệm truyền thống hoạt động quý báu trong nhiều năm qua, với tinh thần đổi mới với chủ đề của Đại hội lần này “Chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân vì sự phát triển của tỉnh An Giang”, Liên hiệp An Giang sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra, lập thành thích thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang trong năm 2022, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh và góp phần xây dựng hệ thống Liên hiệp Hữu nghị ngày càng lớn mạnh. “Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên ở trung ương sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp để Liên hiệp An Giang ngày càng hoạt động hiệu quả hơn”, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

Góp phần tăng cường quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của tỉnh An Giang
Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại Đại hội.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua, An Giang cùng với cả nước phải chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, cùng với đó là những khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân. Trong điều kiện khó khăn đó, nhưng với sự chủ động, linh hoạt, trong lãnh đạo, điều hành của tỉnh ủy, UBND tỉnh, kinh tế An Giang tiếp tục tăng trưởng, công tác an sinh xã hội ngày càng tốt hơn, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; trong đó, có sự đóng góp quan trọng của Liên hiệp An Giang.

Những hoạt động nổi bật phải kể đến đó là trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và đối ngoại nhân dân, Liên hiệp An Giang có những đóng góp đáng kể, góp phần tăng cường quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của tỉnh An Giang. Liên hiệp An Giang đã làm cầu nối để cung cấp thông tin hai chiều giữa các cơ quan trung ương và địa phương, cùng với đó, đã phối hợp với một số đơn vị liên quan vận động được một số tổ chức phi chính phủ mới đến An Giang hoạt động. Đây là nỗ lực rất lớn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ở những năm tiếp theo…

Góp phần tăng cường quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của tỉnh An Giang
Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội.

“Bước vào thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi tin tưởng Ban Chấp hành Liên hiệp An Giang khóa III sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và tiếp tục đóng góp giúp trí tuệ, kinh nghiệm vào hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh nhà, góp phần quan trọng và sự phát triển chung của tỉnh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh.

Góp phần tăng cường quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của tỉnh An Giang
Ông Phan Huỳnh Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Liên hiệp An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 21 thành viên. Đại hội tín nhiệm bầu ông Phan Huỳnh Sơn giữ chức Chủ tịch An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Góp phần tăng cường quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của tỉnh An Giang
Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận bằng khen Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và bằng khen UBND tỉnh An Giang.

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch VUFO tặng Liên hiệp An Giang bức trướng với dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” - phương châm của công tác đối ngoại nhân dân.

Đoàn đại biểu VUFO dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang Mai Dịch Đoàn đại biểu VUFO dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang Mai Dịch
Sáng 20/1, tại nghĩa trang Mai Dịch, đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tới dâng hương, tưởng niệm các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, nguyên lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương và nguyên lãnh đạo Uỷ ban hòa bình Việt Nam.
Nhiều sáng kiến mang tính đột phá trong quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài Nhiều sáng kiến mang tính đột phá trong quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài
Chiều ngày 19/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tại đây, Ban Thường vụ Liên hiệp Cần Thơ kêu gọi các tổ chức thành viên tiếp tục quyết tâm khắc phục khó khăn, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Chủ tịch nước gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang Chủ tịch nước gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đã gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang.
In bài viết

Truyền hình