Năm 2020, người lao động nam và lao động nữ đóng BHXH và phải đáp ứng đủ một số điều kiện nhất định dưới đây thì mới được hưởng chế độ thai sản.
dieu kien duoc huong va chua duoc huong che do thai san cua lao dong nam 2020 Điều chỉnh tăng mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
dieu kien duoc huong va chua duoc huong che do thai san cua lao dong nam 2020 Bảo hiểm xã hội và y tế có thể nộp qua ngân hàng điện tử từ 1/9
dieu kien duoc huong va chua duoc huong che do thai san cua lao dong nam 2020

Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH mà chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước khi sinh hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản (Ảnh: Vinmec)

Điều kiện được hưởng chế độ thai sản của người lao động

Điều 31 Luật BHXH 2014 nêu rõ, người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp: Lao động nữ mang thai; Lao động nữ sinh con; Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi; Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản; Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Đồng thời, phải bảo đảm đủ thời gian tham gia BHXH với trường hợp: Lao động nữ sinh con, nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi hay người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ: Đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi. Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ: Đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh.

Đặc biệt, người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH mà chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước khi sinh hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản như những lao động khác.

Thiếu một trong các điều kiện trên, người lao động sẽ không được hưởng chế độ thai sản.

dieu kien duoc huong va chua duoc huong che do thai san cua lao dong nam 2020 Người lao động sẽ được hỗ trợ chi phí trông con và mua khẩu trang vì dịch virus Corona?

Các cấp công đoàn vừa được đề nghị phải tiến hành đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ ...

dieu kien duoc huong va chua duoc huong che do thai san cua lao dong nam 2020 Người lao động sẽ bị phạt tiền nếu vi phạm 19 điều này

Để đảm bảo quyền lợi và tránh bị phạt, người lao động cần nắm rõ 19 hành vi sẽ bị xử phạt nếu vi phạm.

dieu kien duoc huong va chua duoc huong che do thai san cua lao dong nam 2020 Từ ngày 1/1/2020, người lao động được tăng lương bao nhiêu?

Từ ngày 1/1/2020, người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được tăng lương từ 150.000-240.000 ...

In bài viết

Truyền hình